Nông nghiệp hữu cơ là gì (Phần 4)

Nông nghiệp hữu cơ là gì (Phần 4)

Nông nghiệp hữu cơ là gì (Phần 4)

Tại sao trồng trọt nông nghiệp hữu cơ?

–  Trồng trọt nông nghiệp hữu cơ bảo vệ đất trồng cho tương lai.

–  Trồng trọt nông nghiệp hữu cơ khiến cho đất trồng màu mỡ hơn.

–  Trồng trọt nông nghiệp hữu cơ khống chế sâu và bệnh mà dường như không ảnh hưởng nhiều đến con người hoặc cuộc sống tự nhiên hoang dã.

–  Trồng trọt nông nghiệp hữu cơ bảo đảm nguồn nước được tinh khiết.

–  Toàn bộ các biện pháp đề cập ở phía trên được thực thi bằng phương pháp sử dụng nguồn lực mà người nông dân có sẵn, do đó người nông dân chỉ cần ít tiền hơn để mua vật tư đầu vào cho sản xuất trồng trọt.

Trồng trọt nông nghiệp hữu cơ bảo vệ môi trường và đồng thời sản xuất thực phẩm giàu dinh dưỡng, thức ăn gia súc và lương thực chất lượng cao để bán với giá tốt.

Nông nghiệp thâm canh, tân tiến gây nên nhiều vấn đề?????

–  Đất trồng trở lên cằn cỗi.

–  Hằng năm lại cần nhiều phân bón hóa học hơn để trồng khối lượng cây trồng không đổi.

–  Sâu và bệnh ngày càng trở thành khó khống chế.

–  Sông, hồ bị ô nhiễm bởi chất hóa học và màu bị rửa trôi khỏi đất.

–  Động vật nuôi được nuôi trong hoàn cảnh không tự nhiên đang dẫn tới các vấn đề nguy hại về sức khỏe và đời sống thịnh vượng của chúng.

Nông nghiệp hữu cơ (trở về biện pháp truyền thống): 

Nông nghiệp hữu cơ là gì (Phần 4)

–  Trồng trọt hữu cơ không có nghĩa là dùng biện pháp lỗi thời.

–  Nhiều trong số những hệ thống trồng trọt truyền thống là tốt và đã không gây mất mùa qua nhiều năm, nhưng sản lượng thường thấp.

–  Trồng trọt hữu cơ lựa chọn các gì tối ưu nhất từ hệ thống trồng trọt truyền thống và nâng cấp chúng bằng phương pháp áp dung các khám phá khoa học tân tiến.

–  Nông dân hữu cơ không những phó mặc trang trại của bản thân cho thiên nhiên mà họ dùng tất cả kiến thức, kỹ thuật và các sản phẩm có sẵn để “làm việc với tự nhiên”.

–  Để trở nên một nông dân hữu cơ thành công, người nông dân không được coi hầu hết các loại côn trùng đều là sâu, toàn bộ thực vật ngoài khu vực trồng trọt là cỏ và biện pháp cho mọi vấn đề là phun hóa chất.

–  Một nông dân hữu cơ phải tạo được sự cân bằng giữa tự nhiên và trồng trọt, nơi mà thực vật và động vật là có khả năng sống và gia tăng trưởng tốt.

Dùng thuốc trừ sâu trong trồng trọt hữu cơ: 

– Trồng trọt hữu cơ tránh dùng thuốc trừ sâu dễ tan và mau chóng phân tán vào chuỗi thức ăn hoặc nguồn nước.

–  Chỉ có một lần phun có khả năng làm mất cân bằng giữa sâu và các động vật có lợi, động vật ăn sâu.

–  Thậm chí, nếu có thể các chất tự nhiên từ thực vật được dùng để trừ sâu hại và cỏ cũng đừng nên sử dụng. Nếu người nông dân phải dùng thuốc trừ sâu tự nhiên, thì chỉ các thuốc trừ sâu từ thực vật an toàn nhất mới nên được dùng.

–  Tối ưu nhất là bạn nên kiểm tra trong tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia của nước bạn xem loại thuốc trừ sâu từ thực vật nào được phép hoặc được khuyến cáo dùng.

Đất trồng trong công tác trồng trọt hữu cơ: 

Nông nghiệp hữu cơ là gì (Phần 4)

– Đất trồng là một hệ thống sống; cũng như các phần tử nhổ tạo ra đất trồng, hàng triệu loài sinh vật khác nhau, cả lớn và nhỏ, từng loại đều cực kì quan trọng trong việc tái tạo lại dinh dưỡng. Nhiều loại sinh vật đất căn cứ vào thực vật để sống và đổi lại chúng giúp thực vật sinh trưởng tốt. chăm sóc đất trồng với phân ủ và phân chuồng là chăm sóc cho hầu hết các loại sự sống ở phía trong đất trồng, đất trồng theo đó sẽ chuyển phân chuồng và phân ủ thành thức ăn để thực vật sinh trưởng.

– Cho tới chừng nào việc quản lý hữu cơ còn tốt, thì khi được bón phân chuồng, đất trồng sẽ màu mỡ hơn và có thể sản xuất ra cây trồng mạnh khỏe hơn. Người nông dân hữu cơ phải trồng trọt đất trồng đúng thời gian và đúng kỹ thuật để có thể cung cấp điều kiện sống tối ưu nhất cho toàn bộ những loài sinh vật trong đất trồng và cho rễ cây.

– Trong đất phải có các khoảng không khí để rễ cây mạnh khỏe và cho phép dễ cây đâm xuống bên dưới để hút nước. nước phải ngấm đi, nhưng không được quá nhanh.

Dưỡng chất cho cây trồng trong trồng trọt hữu cơ: 

Phân bón nhân tạo không giúp đất trồng giữ nước và có độ xốp đất thích hợp để nước ngấm 1 cách hợp lý. Phân bón nhân tạo không nuôi dưỡng đời sống của đất trồng. Phân bón nhân tạo kích thích thực vật tăng trưởng nhanh nhưng là sự tăng trưởng mềm yếu không chống chọi được với hạn hán và bệnh.

–  Bất kể nơi nào có thể, người nông dân hữu cơ thường làm việc với những nguyên vật liệu từ trang trại của bản thân, cực kỳ ít lấy vật tư đầu vào từ ngoài trang trại.

–  Dưỡng chất phải được tính sinh bằng phương pháp ủ các chất thải của cây và dùng phân chuồng động vật.

–  Dùng nhiều nhất quá trình tự nhiên ổn định đạm từ cây họ đậu.

Điều quan trọng phải nhớ rằng dùng quá nhiều phân chuồng động vật hoặc những chất hữu cơ giàu chất dinh dưỡng hoặc dùng chúng sai thời gian có thể sẽ chỉ gây tổn thương như dùng quá nhiều phân hóa học hoặc phân người.

Luân canh cây trồng trong hệ thống trồng trọt hữu cơ: 

Toàn bộ những hệ thống trồng trọt hữu cơ đều căn cứ vào việc ứng dụng hệ thống luân canh cây trồng tốt.

Luân canh cây trồng có nghĩa là có thời gian để độ màu mỡ của đất trồng được tích lũy và có thời gian để cây trồng được tăng trưởng, hấp thu tốt dưỡng chất.

Luân canh cây trồng cũng khống chế cỏ dại và bệnh, hỗ trợ cho những loài thiên địch có ích sống được ở phía trong trang trại.

Một số loại luân canh

–         Chuyển đổi cây trồng

–         Bỏ hoang với cỏ hoặc bụi cây

–         Luân canh với cây họ đậu

Chức năng của phân xanh trong hệ thống trồng trọt hữu cơ: 

Phân xanh là cây được canh tác đa phần để làm đất trồng tốt, để tái tạo dưỡng chất thực vật, chất hữu cơ và cũng cực kỳ có lợi trong quản lý trang trại hữu cơ.

Chúng thường cố định đạm, tuy vậy không phải luôn như vậy. chúng có thể được canh tác cùng với cây trồng khác hoặc được dùng như cây che bóng. Chúng ngăn cản dưỡng chất bị rửa trôi khỏi đất trồng giữa các mùa vụ chính.

Nguyên vật liệu thực vật để làm phân xanh cũng có thể được cắt từ thực vật hoặc cây trồng ở chỗ khác trong trang trại và có thể được ủ xuống đất trồng hoặc dùng để tủ gốc cho cây trồng.

Phân xanh giúp:

–         Tạo và tái tạo dưỡng chất thực vật và chất hữu cơ

–         Nâng cấp cấu trúc đất trồng

–         Nâng cấp khả năng giữ nước của đất trồng

–         Khống chế xói mòn đất trồng

Cuộc sống tự nhiên

Điều đặc biệt là tạo điều kiện để đa số loài động vật và thực vật có lợi sống trong trang trại hoặc vườn. Việc này có vẻ như một lời mời đối với cỏ, sâu và bệnh khi người nông dân liên tục dành nhiều thời gian để khống chế cuộc sống tự nhiên hoang dã. Tuy vậy, động vật và thực vật trong tự nhiên hiếm khi bị tổn thất từ các vấn đề sâu hại nặng. Toàn bộ những loài đều có chỗ của bản thân và số lượng của một loài do loại khác gây giảm xuống.

Việc này không có nghĩa là thiên nhiên có thể khống chế được trang trại, với cây trồng đang đấu tranh để tồn tại.

Người nông dân phải học cách nhận ra côn trùng và những động vật khác có thể ăn và khống chế sâu. Chúng cũng cần phải được giúp đỡ và bảo vệ bằng phương pháp cung ứng cho chúng các gì chúng cần để sinh trưởng và sinh sản.

Nguồn nước

Trong các khu vực đất trồng khô cằn, việc dùng nguồn nước cẩn trọng là một phần bên trong trồng trọt hữu cơ và cũng quan trọng như bất cứ kỹ thuật nào trong trồng trọt hữu cơ.

Như với các người lực khác trong trang trại, hệ thống hữu cơ nên cố gắng dùng nước sẵn có trong hệ thống, không dùng nước nhiều hơn mức tự nhiên có thể cung ứng.

Có rất nhiều phương pháp để dùng nguồn nước cẩn trọng, bao gồm:

–  Dùng bậc thang, hệ thống tưới tiêu cẩn trọng, bể hoặc khu vực có chứa nước mưa.

–  Khả năng giữ nước của đất trồng phải được nâng cấp bằng phương pháp bón chất hữu cơ vào trong đất trồng.

–  Tủ gốc giúp giữ nước trong đất trồng bằng cánh ngăn bề mặt đất trồng khỏi bị khô và trở thành nóng quá.

Đa dạng hóa gen

Trong một trong các loại cây trồng có thể có khá nhiều sự khác nhau giữa những cây, một vài có thể cao, một vài có sức đề kháng với bệnh. Sự đa dạng lớn nhất là trong các loại cây trông truyền thống do người nông dân trồng và lưu giữ hạt giống tại địa phương.

Loại cây trồng được nhân giống bằng cách nhân giống tân tiến có xu hướng cực kỳ giống nhau và nếu một cây có thien hướng bị nhiễm bệnh, những cây khác cũng bị như vậy. Cho dù một số giống tân tiến mới có thể có sức đề kháng cực kỳ tốt với sâu và bệnh, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm khi chúng ta đưa quá nhiều vào bất cứ giống nào trong số đó.

Trong hệ thống hữu cơ sự đa dạng về giống hoặc “đa dạng về gen” giữa những cây của cùng một trong các loại cây trồng là quan trọng. Việc này giúp cây trồng có thể chống lại sâu, bệnh và đóng một vai trò như một bảo hiểm cho việc thất thu mùa vụ trong điều kiện thời tiết không giống thông thường như hạn hán hoặc lũ lụt. Khi trong tổng hợp nhiều loại cây trồng trong cùng một nương, ruộng hoặc trong những luống xen nhau gọi là “xen canh”, hoặc trồng nhiều giống khác nhau của một vụ là cực kỳ có lợi.

Một nông dân hữu cơ nên:

– Dùng càng nhiều giống cây trồng địa phương càng tốt.

– Trồng nhiều hơn một trong các loại giống cây trồng tân tiến.

– Trồng tổng hợp nhiều loại cây trồng trong cùng một nương.

Chọn lựa cây trồng trong hệ thống trồng trọt hữu cơ: 

Từng loại cây trồng và giống cây trồng có mong muốn riêng của bản thân và ở chỗ này nó sẽ sinh trưởng tốt, nhưng ở khu vực khác nó sinh trưởng không tốt. Những cây trồng khác nhau bị tác động 1 cách khác nhau bởi các nhân tố sau:

– Loại đất trồng

– Khí hậu

– Độ cao

– Loại và khối lượng dinh dưỡng

– Lượng nước cấp thiết

Cây trồng sẽ chỉ cho sản lượng cao và đề kháng với sâu, bệnh tốt nếu chúng được canh tác dưới điều kiện tối ưu nhất.

Các người nông dân hữu cơ học kỹ thuật trồng các loại cây trồng và giống thích hợp nhất đối với điều kiện của địa phương.

Khống chế sâu hại trong hệ thống trồng trọt hữu cơ:

Các cây trồng khỏe khoắn chịu tổn thất do sâu hại và bệnh làm ra ít hơn, do đó trồng các cây trồng khỏe khoắn là mục tiêu giai đoạn đầu của người nông dân hữu cơ.

Nếu có thể, cây trồng và giống có sức đề kháng tự nhiên đối với sâu và bệnh phải được chọn lựa.

Giống cây trồng tại địa phương thường đề kháng tốt đối với sâu và bệnh địa phương.

Cây được canh tác lúc nào, ở đâu và ra sao đều có thể ảnh hưởng nhiều đến mức độ sâu và bệnh. Ví dụ:

–  Cây được canh tác ở một thời gian ổn định để giúp tránh thời gian một trong các loại sâu thường gây bệnh nặng nhất.

–  Loại cây này được canh tác cùng với loại cây khác để giúp tránh sâu, ví dụ tỏi.

–  Sâu có khả năng bị bẫy hoặc được nhặt khỏi cây trồng.

–  Khuyến khích những thiên địch có lợi để khống chế sâu.

Bằng phương pháp lập kế hoạch trồng trọt cẩn trọng và dùng toàn bộ các kỹ thuật có sẵn có thể hạ tổn thất và hạ nhu cầu xịt thuốc cho cây trồng.

Nếu sâu vẫn là một vấn đề nguy hại, để hạ tổn thất, đôi khi một vài sản phẩm tự nhiên có thể được dùng để trừ sâu hoặc ngăn cản sâu bệnh cây trồng.

Nguồn: admin

– Cây trồng liên quan: Cây rau cải

– Tham khảo thêm chủ đề: nông nghiệp hữu cơ, trồng trọt hữu cơ

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng:

– Giúp diệt trừ CÔN TRÙNG: fendona 10sc, jenifer 125sc, permecide 50ec, sk enspray 99ec, thiacyfos 600ec, thifenapyr 350sc, azadi gold neem, thimida 350wg,

– Giúp nâng cao SỨC ĐỀ KHÁNG: growmore vitamin b1, headline 250ec, humic italy 1kg, lampard 22-21-17+te, map logic 90wp, mkp 0-52-34 tứ quý, nano bạc nola, phân bón nova pekacid 0-60-20, np mg zn, phân bón lá roots 2,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0982.427.033