THUỐC BVTV

 • TRIDOZOLE 75WP- Đặc Trị Bệnh Đạo Ôn Lúa Do Nấm Pyricularia Oryzae
 • Phan-bon-NPK-Grow-more-NPK-15-9-20-TE-1kg
 • phan-bon-npk-lakthai-a48-tay-ban-nha-09-lan-gold-90-
 • phan-bon-npk-lvi-79-lassa-sosto
 • Phan-bon-NPK-Good-Mark-30-20-10-1kg-
 • Phan-bon-NPK-Dam-ca-hoi-Korea-700g
 • phan-bon-npk-bo-sung-vi-luong-notu-mc-sieu-bung-dot
 • AUMY 7-5-44+TE- Phân Bón Giàu Chelate Kích Ra Hoa Sớm, Chắc Hạt, Màu Đẹp
 • phan-bon-nnv-01-sieu-phat-canh-day-la-sau-rieng
 • Phan-bon-la-NPK-MX-3-1-21-21-3ZN-400g-
 • phan-bon-nkp-tym-6-30-30-te-sunrise-tym-1kg
 • PYRAMITE 500SC AB_SPIDER KILL- Thuốc Chuyên Đặc Trị Nhện Gié, Nhện Đỏ
 • NP-CYRIN SUPER 250EC CYPERUS- Thuốc Đặc Trị Sâu, Nhện, Côn Trùng Chích Hút
 • MAIZINE 80WP- Thuốc Diệt Cỏ Chọn Lọc Trên Đất Trồng Mía Và Bắp
 • phan-bon-nk-tym-004-vua-ruoc-bong-npk-10-10-8-02zn
 • DẦU TRỪ MỐI M-4 1.2SL- Trừ Mối Hại Gỗ
 • PHÂN BÓN

 • Phan-bon-NPK-Grow-more-NPK-15-9-20-TE-1kg
 • SIÊU KẼM MAGIE CHELATE- Chống Vàng Lá, Thối Rễ, Xoắn lá, Xoắn Đọt
 • phan-bon-npk-lakthai-a48-tay-ban-nha-09-lan-gold-90-
 • phan-bon-npk-lvi-79-lassa-sosto
 • LÂN HITOCO 90- Bổ Sung Vi Lượng Kích Thích Ra Hoa Nghịch Vụ, Tạo Mầm Hoa
 • ROOTS X- Bổ Sung Humic- Fulvic- Amino- Phân Bón Siêu Kích Rễ
 • Phan-bon-NPK-Good-Mark-30-20-10-1kg-
 • Phan-bon-NPK-Dam-ca-hoi-Korea-700g
 • phan-bon-npk-bo-sung-vi-luong-notu-mc-sieu-bung-dot
 • YELLOW FIELD MKP+TE- Phân Bón Cao Cấp Chuyên Dùng Kích Ra Hoa Nghịch Mùa
 • SIÊU RA HOA- Phân Bón Phân Hóa mầm Hoa, Ra Hoa Đậu Trái Đồng Loạt
 • VK.HUMAT 2-5-3+TE- Phân Bón lá Siêu Mập Thân, Ki, Dày Lá, Vọt Đọt
 • AUMY 7-5-44+TE- Phân Bón Giàu Chelate Kích Ra Hoa Sớm, Chắc Hạt, Màu Đẹp
 • phan-bon-nnv-01-sieu-phat-canh-day-la-sau-rieng
 • Phan-bon-la-NPK-MX-3-1-21-21-3ZN-400g-
 • phan-bon-nkp-tym-6-30-30-te-sunrise-tym-1kg
 • Kinh nghiệm nông nghiệp hay