THUỐC BVTV

 • THUỐC TRỪ BỆNH MOLTOVIN 380SC - Đặc Trị Vi Khuẩn, Bạc Lá Lúa
 • THUỐC TRỪ SÂU NOFARA 35WG - Đặc Trị Rầy Xanh, Bọ Trĩ, Rầy Nâu Hại Lúa 
 • THUỐC TRỪ SÂU MEGAMECTIN 20EC -  Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Sâu Đục Quả, Bọ Trĩ, Tuyến Trùng
 • THUỐC TRỪ SÂU EMAMEC 400EC VUA NHỆN ATLANTIC - Đặc Trị Nhện, Sâu , Rầy Rệp Và Trứng Nhện
 • THUỐC TRỪ SÂU ACTATAC 300EC - Đặc Trị Ruồi Vàng, Sâu Vẽ Bùa, Bọ Trĩ, Rệp Sáp, Châu Chấu
 • THUỐC TRỪ SÂU BÒ TÓT 27.5EC - Đặc Trị Sâu,Rầy, Nhện Đổ, Sâu Cuốn Lá Trên Lúa
 • THUỐC TRỪ SÂU ASIAN GOLD 500SC THIURON 500SC - Đặc Trị Nhện Trên Cây Có Múi
 • SUPER BOMB 200EC NỔ TUNG NHỆN GIÉ - Đặc Trị Nhện Gié Gây Hại Trên Lúa
 • THUỐC TRỪ SÂU SPIRO 240SC NHỆN H97 - Đặc Trị Nhện Đỏ, Sạch Nhện, Hết Trứng Mạnh Và Kéo Dài
 • NEWFOSINATE 150SL DIỆT CỎ SIÊU TỐC - Thuốc Trừ Cỏ Không Chọn Lọc Trên Cao Su
 • DIRAQUAT 200SL - Thuốc Trừ Cỏ Trên Vườn Cà Phê Hiệu Quả Sau 24 Giờ
 • EVITO-C 660SC - Đặc Trị Nấm Bệnh, Xanh Cây, Đẹp Quả, Đốm Nâu Trên Thanh Long
 • VUA TẠO MẦM - Phân Hóa Mầm Hoa, Tạo Mầm, Chống Nghẹn Hoa, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
 • ZURON 150WP - Kích Thích Sinh Trưởng Cho Lúa, Giúp Cứng Cây, Đẻ Nhánh
 • THUỐC TRỪ BỆNH TUNGVALI 5SL - Đặc Trị Khô Vằn Hại Lúa, Khô Cành, Nấm Hồng Hại Cao Su
 • THUỐC TRỪ SÂU YAPOKO 250SC AB JUN PRO - Đặc Trị Rầy Nâu Hại Lúa, Bọ Trĩ, Rầy Nâu, Bọ Xít Hôi, Sâu Cuốn Lá, Sâu Đục Thân
 • PHÂN BÓN

 • NUTRI BIG DẠNG GA3 SỮA TÂY BAN NHA 05 - Kéo Trái Nhanh, Phì Trái, Nặng Ký, Hạn Chế Nứt Trái, Màu Đẹp
 • PHÂN BÓN ORGANIC CA BO - Giúp Mát Cây, Mát Trái, Chống Rụng Hoa Trái Non
 • TERRAGEL NP 41-6 ĐÂM CHỒI DƯỠNG BÚP VỚI VI LƯỢNG CHELATE - Đâm Chồi, Xanh Lá, Phục Hồi Cây
 • PHOSPHIKA POTASSIUM PHOSPHITE - Đặc Trị Nứt Thân, Xì Mủ, Đốm Lá, Vàng Lá
 • VIAF BOCANXI CANXI BO ĐIỀU - Siêu Đậu Trái, Chống Rụng Bông, Trái Non, Khô Bông
 • MINRO 15-5-20 - Giúp Cây Ra Hoa, Ra Trái Đồng Loạt, Lá Xanh Mướt, Bộ Rễ Khỏe
 • PHÂN BÓN LÁ OMEGAGROW PLUS 3-11 - Đâm Chồi, Phát Đọt, Phát Rễ, Lá Xanh, Dày Lá, Lớn Trái
 • CANXI BO - Sáng Bông, Mập Bông, Lớn Trái,Chuyên Dùng Cho Cây Điều
 • Đẻ Nhánh, Nhiều Búp, Cành Sai Quả, Hạt No Tròn
 • YMC 14 FOREVER CABO Ý MỸ - Tăng Đậu Hoa, Đậu Trái, Chống Nứt Trái, Thối Đít Trái Cho Cây Sầu Riêng
 • Ý MỸ YMC 1 CHAMPION SIÊU VỌT BÔNG PLUS - Chuyên Dùng Để Kích Thích Ra Hoa Trái Vụ Theo Ý Muốn Cho Cây Sầu Riêng
 • PHÂN BÓN LÁ VITAF B - Tăng Bông, Thẳng Trái, Lớn Trái, Mướt Trái
 • SUPER PHOSPHATE 86% - Chuyên Tạo Mầm Hoa Vụ Nghịch, Ức chế ngọn, Hạn Chế Đi Đọt
 • YMC 1 CHAMPION SIÊU VỌT ĐỌT CHUYÊN SẦU RIÊNG - Kích Rễ, Cây Đâm Đọt, Xanh Lá
 • PHÂN NPK PERFECT SỮA RA HOA NÔNG VUI - Giúp Tạo Mầm, Hoa Ra Đồng Loạt, Rước Bông Dài Mập Mạnh, Ra Hoa Mạnh, Tượt Hoa Dài, Mập Khỏe
 • PHÂN BÓN VI LƯỢNG COMBI AMINO - Lá Xanh Dày, Mập Chồi Thân To, To Trái Nặng Ký
 • Kinh nghiệm nông nghiệp hay