THUỐC BVTV

 • VINO 06 CHẤT GÂY RỤNG LÁ MAI ĐHCT - Gây Rụng Lá Mai, Kích Thích To Nụ Hoa, Giúp Hoa Nở Đồng Loạt
 • VOI THAI 36EC GIÁO SƯ SÂU - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié, Sâu Tơ, Rệp Sáp, Nhện Đỏ, Sâu Xanh, Bọ Trĩ, Rầy Mềm
 • TRỪ SÂU SINH TICTAK 50EC THAY THẾ REASGANT 5EC - Đặc Trị Sâu Đục Thân, Bọ Trĩ, Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié
 • MICRAP ZINCO 15 ITALIA - Ra Hoa Đồng Loạt, Tăng Thụ Phấn, Chống Rụng Hoa/ Trái
 • GEL XANH HONO VUA RA RỄ - Siêu Ra rễ, Vọt Đọt, Tái Sinh Hệ Rễ, Bung Cành Vọt Đọt, Xanh Cây
 • COMBI CROP Vlife - Cung cấp Vi Lượng Chống Rụng Hoa, Trái Non
 • BIO SACOTEC ECO KILLER - Đặc Trị Thối Rễ, Thối Thân, Héo Rũ
 • ZIFLO 76WG - Đặc Trị Nấm , Thán Thư, Đốm Lá, Đốm Vòng, Sương Mai
 • BUCCAS 120WP VUA RẦY XANH - Đặc Trị Côn Trùng Chích Hút, Bọ Xít Muỗi, Bọ Trĩ, Bọ Phấn Trắng, Rầy Thánh Giá, Rầy Xanh, Rệp Sáp
 • VUA MUỖI HÀNH KTEDO 85EC - Đặc Trị Bọ Trĩ, Sâu Đục Thân, Nhện Gié, Rệp Sáp, Rầy Nâu
 • VIETEAM 82WP SUNSHI 21WP - Đặc Trị Đạo Ôn Lá, Thân Cổ Bông, Cháy Bìa Lá, Lem Lép Hạt
 • TV DAN 300WP - Đặc Trị Rầy, Rệp Ung Trứng Rầy, Rầy Nâu Hại Lúa
 • TOPZOLE 800WG - Đặc Trị Đạo Ôn Vàng Lá, Chín Sớm Do Vi Khuẩn
 • TILPLUS GOLD SUPER 300EC - Đặc Trị Bệnh Vàng Lá, Đốm Vằn, Lem Lép Hạt, Thán Thư, Thối Nhũn, Đốm Lá
 • WOFADAN 4GR CÔN TRÙNG ĐẤT - Đặc Trị Mối, Tuyến Trùng, Rệp Sáp Gốc, Sâu Đục Thân, Tuyến Trùng Hại Rễ, Ve Sầu, Bọ Trĩ, Sâu Cuốn Lá
 • UNIMECTIN 20EC VUA BỌ TRĨ - Đặc Trị Bọ Trĩ Hại Lúa
 • PHÂN BÓN

 • VIÊN DINH DƯỠNG KÍCH HOA - Kích Hoa, Phát Rễ, Nuôi Cây Cho Phong Lan, Hoa Kiểng, Bonsai
 • PHÂN HỮU CƠ TRÙN QUẾ SAO VÀNG SV2 - Cải Tạo Đất, Cung Cấp Chất Hữu Cơ Và Dinh Dưỡng Giúp Cây Phát Triển Đạt Năng Suất Cao
 • MICRAP ZINCO 15 ITALIA - Ra Hoa Đồng Loạt, Tăng Thụ Phấn, Chống Rụng Hoa/ Trái
 • GEL XANH HONO VUA RA RỄ - Siêu Ra rễ, Vọt Đọt, Tái Sinh Hệ Rễ, Bung Cành Vọt Đọt, Xanh Cây
 • COMBI CROP Vlife - Cung cấp Vi Lượng Chống Rụng Hoa, Trái Non
 • VUA MUỖI HÀNH KTEDO 85EC - Đặc Trị Bọ Trĩ, Sâu Đục Thân, Nhện Gié, Rệp Sáp, Rầy Nâu
 • PHÂN KALI AGRO WELL KALI SIÊU NẶNG KÝ TẠO HẠT - Tạo Hạt, Đẹp Màu, Chống Nghẹn Đòng, Trổ Đều, Hạn Chế Rụng, Vàng Sáng Hạt
 • VI LƯỢNG GA 25 SIÊU BO THÁI - Tăng Thụ Phấn, Đậu Trái, Chống Rụng Hoa Trái Non, Chuyên Dùng Cho Cây Ăn Trái Và Cây Có Múi
 • ROOTS 9 - Kích Rễ Phát Triển, Đâm Chồi Đẻ Nhánh
 • PHÂN PMC SUMO V9 LỚN TRÁI KIẾN VÀNG - Lớn Trái, Lên Màu Đẹp, Hạn Chế Đen Xơ Mít, Sượng Trái Sầu Riêng
 • FDA FLOWER NPK 10-60-10+TE - Tạo Mầm Hoa, Kích Ra Hoa Đồng Loạt
 • HV007 CANXI SILIC - Kích Rễ, Hạ Phèn, Xanh Lá, Cứng Cây
 • DOLA NEW JAPAN SIÊU VỌT ĐỌT - Kích Ra Hoa Đậu Quả, Giải Độc Phèn, Giải Độc Nitrat
 • PHÂN BÓN LÁ NPK SINH HỌC FA-SA - Kích Rễ, Xanh Lá, Hạ Phèn, Giải Độc Hữu Cơ
 • ĐẠM CÁ - Phân Bón Hữu Cơ Phát Chồi, Xanh Lá, Tốt Rễ
 • PACLO 20 THÁI - Chuyên Xử Lý Ra Hoa Xoài Chanh, Ổi, Sầu Riêng  Đồng Loạt Và Trái Vụ
 • Kinh nghiệm nông nghiệp hay