THUỐC BVTV

 • SECURE 10EC- Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Trên Lúa, Sâu xanh Da Láng Trên Đậu
 • THẦN ĐỊCH TRÙNG THẦN SẤM 200WP- Đặc Trị Rầy Nâu, Rệp Sáp
 • KYODO 25SC SIÊU DIỆT NHỆN- Đặc Trị Nhện Đỏ, Ung Trứng Nhện
 • GREEN APHIDS 150WP SẠCH CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT- Đặc Trị Muỗi, Kiến, Rầy Xanh, Bọ Trĩ
 • BETADAN 95- Đặc Trị Sâu Đục Thân Kháng Thuốc Trên Lúa
 • ADAMA MACE 75SP- Đặc Trị Rầy, Bọ Trĩ Và Côn Trùng Hút Chích
 • LAMPHADA 200WP SIÊU CHẾT RỆP- Đặc Trị Côn Trùng Chích Hút Đã Kháng Thuốc
 • NI 2,4D 600SL – Thuốc Trừ Cỏ Đa Tác Dụng
 • LANCER 97WG- Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Trên Lúa
 • REDMITE 300SC- Đặc Trị Nhện Đỏ Các Loại Nhện Kháng Thuốc
 • SANTOSO 100SC RUỒI VÀNG- Đặc Trị Ruồi Vàng Đục Trái, Ruồi Chích Quả
 • COCHAY 200SL- Đặc Trị Cỏ Gấu, Cỏ Chỉ, Mần Trầu, Cỏ Tranh
 • ICOMDER 25EC SIÊU CHÍCH HÚT- Đặc Trị Nhện Đỏ, Bọ Trĩ, Sâu Cuốn Lá, Sâu Đục Thân
 • BASTAR 200SL- Đặc Trị Nhiều Loại Cỏ Đa Niên Và Hằng Niên, Lá Rộng Và Lá Hẹp
 • DIỆT NẤM 360EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Đuôi Phụng, Lồng Vực, Chác Lác Và Lúa Cỏ Cho Lúa Gieo Thẳng 
 • CHÁY RỤI 150SL Hiệu CO 480: Đặc Trị Cỏ Tranh, Lồng Vực, Dền Gai, Mắc Cỡ...
 • PHÂN BÓN

 • BIOMIC HN11 VUA RỄ HỢP NÔNG VI LƯỢNG RONG BIỂN- Tốt Rễ, Xanh Lá, Khỏe Cây
 • FERTIGOLD AMINO ORGANIC- Phân Bón Lá Hữu Cơ Sinh Học Kích Rễ, Phát Đọt, Mập Cây, Lớn Trái
 • COPPER GREEN Đồng Tím Nano Chelate: Rửa Vườn, Ngăn Ngừa Nấm Bệnh, Sát Khuẩn
 • HITOCO 09 AV EUROMAX NPK 3-3-12 : Ra Hoa Chùm, Đồng Loạt, Hạn Chế Nghẹn Hoa
 • AV US 2 SUPER STRONG: Phân Bón Bổ Sung Vi Lượng, Kích Phát Tố, Vọt Hoa, Lớn Trái
 • TOBA XANH: Chống Thối Rễ,Vàng Lá Phát Đọt Nhanh, Cung Cấp Dinh Dưỡng Nuôi Trái
 • FERTA PLEX 0-4-4+TE: Kích Thích Ra Hoa, Đậu Trái, Mát Bông Chuyên Dùng Cho Tiêu
 • BASFOLIAR COMBI STIPP: Chống Rụng Trái, Thối Trái, Trái Chắc Khỏe, To, Bóng, Đẹp
 • MKP 0-52-34: Kích Già Lá Nhanh, Chuyên Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
 • SIÊU LÂN 86 Phân ĐT One: Chuyên Tạo Mầm Hoa, Bung Hoa Đồng Loạt, Ra Hoa Nhiều
 • PHÂN ĐỒNG THANH ONE: Siêu Nhú Đọt, Kéo Đọt Mạnh, Siêu Ra Rễ
 • AMINO CAO CẤP: Ra Đọt Nhiều, Rước Bông Đồng Loạt, Trái Lớn Cực Nhanh
 • NEU DAS VITO LIQUID MK ĐỨC- Kích Rễ Mạnh
 • MonoKali Phosphat SPC-MKP 0-52-34- Kích Rễ, Ra Hoa Trái Vụ
 • NEU AMI F-24 MK 35- Dưỡng Cây, Nuôi Bông, Trái Non, Phục Hồi Bộ Rễ
 • KINA ADO-ETHEPHON CHÍN TRÁI- Giúp Chín Trái
 • Kinh nghiệm nông nghiệp hay