CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN HOA SEN

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN HOA SEN Trên lá: Vết bệnh ban đầu là những đốm tròn nhỏ hoặc không có hình dạng nhất định, màu nâu nhạt dưới lá, sau chuyển sang màu nâu sậm có viền đỏ hặc quầng vàng lan rộng xung quanh. Vết bệnh điển hình và đặc […]