Author: tamtaiduc

Cách phân biệt Kali đỏ và Kali trắng và cách sử dụng trong thực tiễn

Cách phân biệt Kali đỏ và Kali trắng và cách sử dụng trong thực tiễn Kali (K) là một trong các nguyên tố đa lượng cấp thiết cung ứng cho cây trồng trong thời kỳ trưởng thành và ra bông. Trong tự nhiên Kali có rất nhiều trong nước ngầm, nước tưới, trong đất phù […]