Category: Diệt Côn Trùng

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE 350EC SẠCH NHỆN NAKA – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NHỆN

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE 350EC – SẠCH NHỆN NAKA – TRỊ CÁC LOẠI NHỆN Thành phần THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE 350EC: Propagite 150g/l + Pyridaben 150g/l Profenofos 50g/l +Phụ gia vừa đủ 1 lít Công dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE 350EC: đặc trị nhện đỏ, nhện gié trên cây Lúa, cây ăn trái, rau màu, […]