Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Cách trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Cây cà phê chè

1/ Thời vụ để trồng cây cà phê chè

– Trồng mới cây cà phê che bắt đầu vào thời kỳ đầu mùa mưa, và kết thưc trước khi bắt đầu mua khô 1 – 2 tháng.

– Ở những tỉnh Tây Nguyên và Đông Miền nam: Từ 15/5 – 15/8/

– Ở những tỉnh duyên hải Nam Miền trung: Từ 15/8 đến hết tháng 10/

– Những tỉnh phía Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra): Từ 15/7 đến hết tháng 9/

2/ Chọn khu vực trồng cây và đất trồng mới cây cà phê chè

2/1 Chọn khu vực trồng cây cà phê chè

– Khu vực trồng cây cà phê chè để chất lượng cao phải có độ cao sơ với mặt nước biển phù hợp để có các điều kiện sinh thái thích hợp với cây cà phê chè.

– Ở Tây Nguyên: Khu vực trồng cây cà phê chè phải có độ cao 800m trở lên. Phải có điều kiện tưới nước vào mùa khô nóng.

– Ở phía Bắc: Khu vực trồng cây cà phê chè phải có độ cao 500 m trở lên, không có sương muối hoặc tần suất sương muối thưa 7 – 8 năm có 1 lần và cường độ sương muối nhẹ.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Trồng cây cà phê chè tại vùng Tây Nguyên

2/2 Cách chọn đất trồng và chuẩn bị đất trồng cây cà phê chè

* Kỹ thuật chọn đất trồng cây cà phê chè

Đất trồng phải ở phía trong khu vực trồng cây phù hợp. Một số loại đất Bazan, phooc phia, đá vôi, granit, gley phiến thạch sét đều trồng được cây cà phê chè nếu có các tiêu chuẩn sau đây:

+ Tấng đất dầy trên 70 centimét ; độ xốp trên 50%; hàm lượng hữu cơ trên 2,0%; độ chua pH >5/

+ Mực nước nhầm sâu cách mặt đất trên 1 m; thoát nước tốt, độ dốc dưới 20o.

* Chuẩn bị đất trồng cây cà phê chè

– Đất từ những vườn cây bạch đàn, keo tai tượng, cây ăn trái lâu năm hết nhiệm kỳ kinh tế, vườn cà phê già cỗi, vườn bị nhiễm bệnh thối rễ, bệnh rệp sáp… phải thanh lý thì phải tiến hành xử lý đất trồng theo những giải pháp sau đây:

+ Khai hoang: Cày, bừa, rà rễ, đưa hết tan dư hữu cơ, thân cành lá rễ ra khỏi vườn thiêu hủy.

+ Trồng cây phân xanh họ đậu, đậu đỗ ăn hạt thường xuyên 3 – 4 vụ, vùi thân lá vào trong đất để cải tạo đất.

+ Xử lý vôi và thuốc diệt trừ nấm bệnh.

+ Kiểm tra tuyến trùng, rệp sáp và một số loại nấm, nếu nhận thấy an toàn mới được canh tác cà phê.

– Đất đã bị thoái hóa (trồng cây lương thực ngắn ngày không có hiệu quả ) thì phải cày sâu > 20 centimét ; Phải gieo phân xanh họ đậu có bón phân hóa học chắt thân lá vùi vào trong đất thường xuyên 2 – 3 vụ; Lúc trồng cà phê phải đào hố sâu, rộng hợp và phải bón nhiều phân hữu cơ hơn trồng trên đất khác.

– Đất vườn tạp hộ gia đình có thể phá cây lùm bụi, cây không có hiệu quả kinh tế, cuốc nhặt bỏ gốc rễ, đào hố rộng và sâu theo đường đồng mức để trồng cà phê, tiến hành xử lý đất dần trong suốt chu trình chăm sóc.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Cây cà phê chè

3/ Kỹ thuật xây dựng vườn cây cà phê chè mới

– Nếu khu đất có diện tích lớn, địa hình ít phân cắt, cấp thiết kế thành từng khoảng 10 – 15 hecta, chiều dài theo đường đồng mức. Trong khoảnh chia nhỏ ra thành từng lô khoảng 1 ha (50 x 20 m).

– Nếu khu đất hẹp, địa hình phân cắt mạnh thì chia lô theo đường phân cách của địa hình.

– Chung quanh khoảnh có đường vận chuyển rộng 4 – 5 m.

– Giữa những lô dựa theo địa hình mà có những đường phân lô rộng 2 – 3 m theo đường đồng mức.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Vườn trồng mới cây cà phê chè

4/ Kỹ thuật đào hố trồng cây cà phê chè

– Thiết kế hàng cà phê chè theo đường đồng mức nếu tiến hành trồng trên đất dốc. Mật độ để trồng dựa vào giống và độ dốc như bảng sau:

Giống

Độ dốc < 8o

Độ dốc > 8o

Khoảng cách

(m)

Mật độ

(cây/ hecta )

Khoảng cách

(m)

Mật độ

(cây/ hecta )

Những giống thấp cây

2 x 1,0

5/000

2 x 0,8

6/250

Những giống cao cây

2,5 x 1,5

2/667

2,5 x 1,0

4/000

 
– Kích cỡ hố 40 centimét x 40 centimét x 50 centimét. Để riêng lớp đất mặt sang 1 bên.

– Trộn lớp đất mặt với 5 – 6 kilogam phân hữu cơ và 0,2 – 0,3 kilogam phân lân nung chảy và lấp xuống hố.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Đào hố và trồng cây cà phê chè

5/ Cách trồng mới cây cà phê chè

– Lấp hố khoảng 20 – 30 ngày, khi trồng phải trộn đất và phân trong hố 1 lần nữa, tiếp đến cuốc một hố sâu 15 – 20 centimét chính giữa hố. Sử dụng dao rạch và bóc túi bầu, cắt xén đáy bầu. Loại bỏ các cây rễ cong, rễ dị dạng, 2 rễ cọc. Đặt cây xuống hố và điều chỉnh cho thẳng đứng và thẳng hàng. Mặt bầu cách mặt đất 5 – 6 centimét, ở những tỉnh Tây Nguyên mặt bầu cách mặt đất 10 – 15 centimét, mỗi hố trồng 1 cây; Lấp đất dần dần, vừa lấp vừa lấy tay lèn quanh thành bầu hoặc sử dụng chân dậm quanh bầu cho chặt. Lưu ý không làm vỡ bầu.

– Ở trên đất dốc sau khi tiến hành trồng xong phai tạo ổ gà xung quanh gốc, nén chặt thành để giúp tránh đất lấp cây; ổ gà rộng hơn hố cà phê.

Trồng dặm kịp lúc các cây chết, cây yếu, cây trồng dặm phải tốt, đủ tiêu chuẩn.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Trồng mới cây cà phê chè

6/ Cách trồng cây che bóng và cây trồng xen

* Cây che bóng lâu dài

Cây muồng đen: Khoảng cách trồng 20 x 20 m.

Cây keo đâu, muồng lá nhọn: 6 x 6 m. Các giống cây này được gieo vào bầu, chăm sóc cẩn trọng, khi đạt độ cao 40 – 60 centimét mới đem trồng. Cây che bóng trồng đồng thời với cây cà phê hoặc trước lúc trồng cây cà phê chè 1 năm.

– Vị trí trồng cây che bóng là ở phía trên hàng cà phê để không làm tác động tới việc đi lại chăm sóc và thu hoạch.

– Khi cây che bóng tốt phải liên tục tỉa cành ngang, tán cây che bóng phải cách tán cà phê 2 – 3 m giai đoạn đầu và 4 m vào giai đoạn kinh doanh.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Trồng cây muồng lá nhọn che bóng cho cây cà phê chè

* Cây che bóng tạm thời

– Muồng hoa vàng, đậu công, đậu triều, … là các cây che bóng tạm thời phù hợp cho cây cà phê chè giai đoạn kiến thiết cơ bản.

– Gieo vào thời kỳ đầu mùa mưa, gieo giữa 2 hàng cà phê chè; cách 2 – 3 hàng cà phê chè gieo 1 hàng. Khi cây tốt liên tục tỉa và ép xanh cho cây cà phê chè.

* Cây trồng xen

– Có thể sủ dụng lạc, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu hồng đáo, … gieo cách gốc cà phê tối thiểu từ 4 – 50 centimét, bón phân và chăm sóc theo đòi hỏi cảu mỗi loại cây xen. Khi tiến hành thu hoạch thì thân lá sử dụng làm cây tủ gốc hoặc đào rãnh vùi sâu vào trong đất.

– Những cây phân xanh họ đậu: Muồng hoa vàng, đậu công, đầu triều, đậu mèo ngồi và trinh nữ không gai gieo vào giữa 2 hàng cà phê, gieo cách gốc cà phê 30 – 40 centimét, gieo vào những tháng đầu mùa mưa. Khi ra bông thì cắt thân lá vùi vào trong đất, có thể tiến hành cắt 2 – 3 lần/năm. Không gieo xen những cây cốt khí, ngô, lúa, sắn vào vườn cà phê.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Trồng xen cây lạc trong vườn cà phê chè trồng mới

7/ Cách bón phân cho cây cà phê chè trồng mới

* Liều lượng phân bón tính cho 1 ha/năm: 90 – 110 kilogam phân ure + 1/000 – 1/200 kilogam phân lân nung chảy + 50 kilogam phân Kaliclorua.

* Thời gian bón phân cho cây cà phê chè trồng mới

Loại phân

Tỷ lệ bón (%)

Tháng 2 – 3

Tháng 4 – 5

Tháng 6 – 7

Tháng 9 – 10

Đạm

20

30

30

20

Lân

100

Kali

20

30

30

20

 

* Kỹ thuật bón

– Nếu vườn cà phê có địa hình bằng phẳng thì bón vùng theo tán cây. Nếu cà phê trồng trên đất dốc thì bón phân theo một nửa độ tán bên trên dốc theo dạng hình bán nguyệt.

– Đối với các loại cây cà phê trồng mới bón cách gốc 10 centimét thành dải rộng 20 centimét ra phía ngoài mét lá.

– Trong vùng dải bón phân cào sâu 5 – 7 centimét để rải phân tiếp đến lấp đất lại cùng với tàn dư các loại thực vật có trên vườn.

Phân chuồng và một số loại phân hữu cơ bón theo rãnh vào đầu hay giữa mùa mưa, rãnh đào một phí theo mép tán lá, rộng 15 – 20 centimét sâu 20 – 25 centimét, đua phân xuống rãnh, lấp đất.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Cách bón phân cho cây cà phê chè

* Một vài chú ý khi bón phân hóa học:

– Không được trộn phân đạm hoặc phân chứa đạm với vôi và phân lân Văn Điển, phân lân Ninh Bình.

– Không bón vào các ngày nắng gắt, nhiệt độ trên 30oC, các lúc mưa và rét nhiệt độ dưới 15oC.

– Chọn thời gian khi đất có ẩm độ phù hợp (trên ẩm độ cây đã héo ; nghĩa là cà phê chưa héo cho phép bón phân nhưng phải lấp kín).

8/ Cách tưới nước cho cây cà phê chè trồng mới

– Ở Tây Nguyên vào mùa khô nóng cần phải tưới khoảng 3 – 4 đợt, mỗi đợt cách nhau 20 – 25 ngày, lượng nước tưới cho cây trồng mới từ 200 – 300 m3/ hecta/ lần tưới.

– Cà phê chè trồng ở phía Bắc: (Từ đèo Hải Vân trở ra ) không cần phải tưới, các nơi có điều kiện thuận lợi nên tưới cây vào các thời gian khô hạn nối dài.

Kỹ thuật trồng mới cây cà phê chè năng suất vượt trội

Cây cà phê chè

Nguồn: tổng hợp – NO

– Cây trồng liên quan: Cây cà phê

– Tham khảo thêm chủ đề: Cách trồng mới cây cà phê chè, trồng mới cây cà phê chè ra sao, cà phê chè có thể trồng các khu vực nào, đất ra sao có thể trồng được cây cả phê, kỹ thuật xây dựng vườn cà phê trồng mới ra sao, cách bón phân cho cây cà phê chè

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng:

– Giúp null CẢI TẠO ĐẤT: vino roots,

– Giúp trị bệnh NẤM BỆNH: agri-fos 458 blue, agri-life 100sl, aikosen 80wp, alpine 80wdg, amistar 250sc, amistar top 325sc, amtech 100ew, antracol 70wp, anvil 5sc, athuoctop 480sc,

– Giúp null PHÂN HỮU CƠ: agrimartin super organic,

– Giúp trị bệnh THỐI RỄ: profiler 711.1wg, jialeton, acrobat mz, actinovate 1sp, super tank, tisabe, agri-fos 458 blue, sat 4sl, alpine 80wdg, eddy 72wp,

– Giúp đặc trị TUYẾN TRÙNG: tervigo 020 sc, map logic 90wp, vk sudan 750ec (mãnh hổ), velumprime 400sc, tiêu tuyến trùng 18ec, actinovate 1sp, azadi neem, thiacyfos 600ec, chitosan super, actinovate 1sp,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0969.64.73.79