Xử lý mía lưu gốc

Cách trồng cây mía: xử lý mía lưu gốc

Cây míađường là loại cây mỗi năm. Tuy vậy, xét về khả năng để gốc thì lại là loại cây nhiều năm. Người ta trồng mía 1 lần nhưng thu hoạch nhiều vụ (năm). Một ruộng mía tốt chu kỳ kinh tế có khi nối dài đến hàng chục năm. Ở Việt Nam, chu kỳ kinh tế trung bình 3 năm (1 mía tơ, 2 mía gốc). Mía lưu gốc đem lại nhiều ích lợi cho người dân trồng mía nếu mà chúng ta biết chăm sóc đúng cách. Bài viết “Xử lý mía lưu gốc” giúp người đọc hiểu về ích lợi và đặc tính của mía lưu gốc, những nhân tố ảnh hưởng nhiều đến mía lưu gốc, cũng như những bước triển khai xử lý mía lưu gốc.

1/ Tìm hiểu mía lưu gốc và ích lợi của mía lưu gốc

1/1/ Định nghĩa

Mía gốc là mía tái sinh từ bộ gốc của mía vụ trước đó, sau khi tiến hành thu hoạch thân làm nguyên vật liệu chế biến đường. Mía gốc sau khi tiến hành thu hoạch mía tơ gọi là mía gốc vụ một. Những vụ mía gốc tiếp theo gọi là mía gốc vụ 2, vụ 3,…

Thông thường, mía gốc vụ 1, năng suất bằng hoặc cao hơn năng suất vụ mía tơ một ít. Năng suất những vụ gốc 2, gốc vụ 3,… bắt đầu hạ dần. Càng về sau, năng suất hạ càng nhanh.

Tốc độ hạ năng suất và số năm có thể để gốc dựa vào giống, đất đai, thời tiết, sâu hại, phương pháp canh tác.

1/2/ Ích lợi của mía lưu gốc

Mía gốc chín sớm hơn mía tơ cùng thời vụ 15 – 30 ngày, vậy nên có thể cung ứng nguyên vật liệu cho nhà máy đường hoạt động sớm, gia tăng tỷ lệ đường đầu vụ ép.

Mía gốc hạ 30% kinh phí sản xuất so sánh với trồng mới (công đào gốc, làm đất, đánh rãnh, chặt hom trồng, tiết kiệm được 5 – 6 tấn giống/ hecta ).

Mầm mía gốc mọc sớm và nhanh hơn mía tơ, rễ của mía gốc cũng mọc nhanh và dầy đặc, chịu ngập chịu hạn tốt hơn mía tơ.

Mía gốc có rất nhiều mầm (1 khóm khoảng 60 mầm), vậy nên khả năng tăng số cây hữu hiệu trên một đơn vị diện tích rất rộng lớn, những mầm nằm sâu trong đất có sức sống cao; mầm mía gốc lớn hơn mầm mía tơ rất nhiều lần.

2/ Đặc tính của mía gốc

2/1/ Thời kỳ mọc mầm

Mía gốc có số mầm nhiều và khỏe. Dựa theo kỹ thuật trồng (sâu, nông), công cụ thu hoạch và kỹ thuật xử lý gốc, với đoạn gốc còn lại, mỗi khóm có từ 15 – 25 mầm, bình quân có khoảng trên dưới 20 năm. Trong số đó, số mầm tốt chiếm từ 60 – 80%.

Nói chung, càng gần mặt đất mầm càng thấp, vì đoạn này những lóng tương đối dài và đa số mầm ở trạng thái ngủ. Ngược lại càng xuống sâu, mầm càng lớn khỏe và mật độ mầm càng cao, vì càng xuống gần dưới cùng những lóng càng ngắn, nên số mầm càng tập trung. Những mầm dưới cùng đa phần đã phát động sinh trưởng và thường lớn hơn rất nhiều lần so sánh với mầm mía tơ mọc từ hom giống, vì những mầm này tạo thành từ khi cây mẹ chưa thu hoạch, được cây mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, do đó cùng một đoạn dài bằng nhau, thì trọng lượng mầm ngầm của mía gốc có thể nặng gấp 3 – 4 lần mầm mía tơ. Đây là tiềm năng tăng sản của mía gốc.

2/2/ Tốc độ phát triển và sinh trưởng

Mía gốc có bộ rễ nhiều và ăn sâu. Nếu vụ trước đó chăm sóc tốt, sau khi tiến hành thu hoạch, bộ phận gốc còn lại có sẵn một bộ rễ cực kỳ nhiều, phân bổ rộng và cực kỳ sâu. Nói chung bộ rễ sâu đến 50 – 60 centimét. Bộ rễ này đa phần còn khả năng hút nước và những dưỡng chất.

Ngoài bộ rễ già, đoạn gốc nằm phía dưới mặt đất, có tương đối nhiều đai rễ, ở đó có các điểm rễ ở trạng thái ngr, vụ trước đó chưa mọc hết, nó hình thành một lực lượng hậu bị quan trọng, nó sẽ tiếp tục mọc để hút dưỡng chất cung ứng cho mầm.

Từ một số điểm rễ ở chân những mầm ngầm (mầm gốc đã phát động sinh trưởng trước khi tiến hành thu hoạch cây mẹ). Tuy những mầm này chưa mọc ra khỏi mặt đất, nhưng chúng đã có rất nhiều rễ vĩnh cửu cực kỳ khỏe, vừa lớn, vừa nhiều, vừa ăn sâu. Đây chính là điều khác hẳn với mía tơ, vì mía tơ phải có 4 – 5 lá thật mới có rễ vĩnh cửu.

Với 3 hệ thống rễ: Rễ già và những nhánh mới sinh của chúng, rễ mới mọc từ một số điểm rễ hậu bị ở những đai rễ phần gốc, rễ vĩnh cửu ở những mầm ngầm (chưa mọc ra khỏi đất) hình thành một bô rễ hết sức phong phú và vững mạnh. Đây chính là một lợi thế rất rộng lớn của mía gốc. Nó giải thích vì sao những mầm gốc cực kỳ khỏe và tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh so sánh với mía tơ. Nói chung trong 3 – 4 tháng đầu, mía gốc vươn cao nhanh hơn mía tơ nhiều.

2/3/ Những nhân tố ảnh hưởng nhiều đến mía gốc

a. Độ phì nhiêu của đất và chất đất

Sự chăm sóc và độ phì nhiêu của đất đai không chỉ gây ảnh hưởng ảnh hưởng đến năng suất của vụ mía trước mắt mà còn tác động rất rộng lớn đến vụ mía gốc tiếp theo.

Đất được bón nhiều phân hữu cơ, đất có tỷ lệ mùn cao, có cấu tượng tốt, sẽ điều hòa được chế độ nước và chế độ khí hậu ở khu vực bộ rễ và gốc mía nên tỷ lệ mầm tốt, mầm ngầm (mầm đã phát động sinh trưởng) trước khi tiến hành thu hoạch cao. Sau khi tiến hành thu hoạch, tốc độ nẩy mầm và tỷ lệ nẩy mầm tái sinh cao, tỷ lệ mầm hữu hiệu cao dẫn tới năng suất mía gốc tốt.

Đất có xuất xứ núi lửa (đất đỏ) thường có độ xốp cao, tầng trồng trọt dầy, khả năng giữ nước ở tầng đất 40 – 50 centimét tốt nên gây ảnh hưởng tốt đến việc để gốc.

Một số loại đất bị nén quá chặt, không có cấu tượng tốt, do thiếu mùn, đất có tỷ lệ cát cao, đất cao hạn, thiếu ẩm rất nghiêm trọng, đất quá thiếu không khí hoặc quá thiếu hụt nước đều gây ảnh hưởng không tốt đến khả năng tái sinh của mía gốc.

Ở một số loại đất này, sau khi tiến hành thu hoạch, nếu đào đất lên, chúng ta sẽ thấy những mầm không cương (không phát động sinh trưởng), phía bên ngoài mầm có màu đen và tương đối cứng. Đó là dấu hiệu của mầm bị thiếu không khí rất nghiêm trọng, đang đe dọa vụ mía gốc 1 cách đáng lo ngại.

Với các lẻ trên, việc chọn đất và việc cải tạo bồi dưỡng đất có một ý nghĩa cực kì quan trọng đối với kỹ thuật để gốc, thời gian lưu gốc và năng suất mía gốc.

b. Giống mía: Giống mía cũng là một trong các nhân tố chi phối tương đối ảnh hưởng đến khả năng và niên hạn để gốc. Cùng một điều kiện khí hậu, đất đai và phương pháp canh tác như nhau, giống này có thể nối dài thời gian để gốc gấp đôi, 3 lần giống kia. Vậy nên, phải dựa theo đất đai, tùy giống mía đang sử dụng mà xác định thời gian để gốc tương ứng.

c. Điều kiện khí hậu lúc thu hoạch

Điều kiện khí hậu lúc thu hoạch gây ảnh hưởng tương đối lớn đến vấn đề để gốc.

Thu hoạch vào lúc trời ấm cúng, ẩm độ đất vừa phải thì khả năng tái sinh sẽ được gia tăng, tỷ lệ nẩy mầm cao, thời gian nẩy mầm được cắt ngắn, tỷ lệ mầm hữu hiệu nhiều.

Thu hoạch vào lúc quá rét hoặc thời tiết quá khô hạn đều ảnh hưởng không tốt đến khả năng tái sinh.

Thu hoạch vào lúc trời mưa, đất ướt, quá thừa ẩm, đất sẽ bị nén chặt do những thao tác thu hoạch do những thao tác thu hoạch và vận chuyển tạo ra, những vết chặt dễ nhiễm nấm khuẩn gây ảnh hưởng không tốt đến vấn đề tái sinh của mía gốc.

Những ruộng mía cần để gốc, nên cố gắng sắp xếp thu hoạch vào lúc thời tiết thuận lợi. Lúc thời tiết bất thuận nên thu hoạch những ruộng mía hết chu kỳ, cần phá gốc.

d. Hiện trạng sâu hại, rệp

Hiện trạng sâu hại cũng gây ảnh hưởng nhiều đến vấn đề lưu gốc:

Mía bị rệp nặng sẽ không còn khả năng tái sinh, đừng nên lưu gốc mà nên phá đi để trồng lại mía tơ.

Mía bị nhiễm bệnh than nặng cũng đừng nên lưu gốc.

Mía có rất nhiều bọ hung, ấu trùng bọ hung hoặc mối hại gốc phải phạt sớm để xử lý diệt kịp lúc, nếu chưa xử lý xong, đừng nên lưu gốc, vì nếu để gốc sẽ bị thiếu mầm rất nghiêm trọng, năng suất thấp.

2/4/ Những đặt trưng hay gặp đối với mía gốc và hướng giải quyết

a. Hiện tượng trồi gốc (gốc cao dần)

Cứ sau một vụ tái sinh, bộ gốc mía bị cao dần lên một ít so sánh với vị trí đặt hom lúc đầu (Hình 7/1). Mức độ trồi gốc dựa vào kỹ thuật xử lý và số năm lưu gốc.

– Độ dài (độ cao) của đoạn giữ lại càng cao thì tốc độ trồi gốc càng nhanh, trái lại, đoạn gốc giữ lại càng ngắn thì mức độ trồi gốc càng chậm, càng ít.

– Số năm để gốc càng dài thì mức độ trồi gốc càng cao.

– Gốc trồi càng cao thì số đai rễ nằm lại dưới mặt đất càng ít nên bộ rễ phát triển càng kém và mía dễ bị đổ ngã khi có gió lớn, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng và năng suất mía nguyên vật liệu. Giải quyết bằng phương pháp vun đất cho mía.

Xử lý mía lưu gốc

Vun đất

b. Hiện tượng mía bị ít cây và phân bổ không đồng đều

Thường từ vụ gốc thứ 2 về sau, nếu xử lý kỹ thuật không tốt, không chuẩn xác, thì những ruộng mía gốc thường hay xuất hiện hiện trạng không đồng đều, chỗ dầy chỗ thưa, mật độ cây hữu hiệu thấp (Hình 7/2). Đây chính là nguyên do khiến cho năng suất mía gốc hạ dần, nhất là từ vụ thứ 3 về sau. Nguyên do đa phần của hiện trạng này là do:

+ Sâu bọ hại gốc

+ Hiện trạng hỏng mầm, hỏng gốc do công cụ thu hoạch kém

+ Do thu hoạch vào lúc thời tiết bất thuận

+ Xử lý gốc không đúng cách

Xử lý mía lưu gốc

Hiện tượng mía bị ít cây và phân bổ không đồng đều

c. Hiện tượng ngắn cây, sớm đình chỉ sinh trưởng

Mía gốc thường có tình trạng lão hóa so sánh với mía tơ. Cách xử lý gốc càng kém thì hiện tượng lão hóa càng nhanh càng mạnh.

Hiện tượng lão hóa thường dấu hiệu ở chỗ tốc độ sinh trưởng kém, dóng ngắn và nhỏ dần, lá ngắn và nhỏ hơn lá tơ, số lá xanh tồn tại ít. Mía sớm bước vào giai đoạn tích lũy đường và đình chỉ giai đoạn sinh trưởng khiến cho mía ngắn cây, trọng lượng cây hạ, năng suất thấp.

Hiện trạng lão hóa dựa vào những nhân tố sau đây:

+ Đất bị nén chặt, không được xốp thoáng như đất trồng mía tơ, chế độ nước và chế độ không khí không điều hòa tốt.

+ Độ phì nhiêu của đất bị hạ dần.

+ Bộ rễ cũ tồn tại quá nhiều, cản trở sự sinh trưởng của bộ rễ mới.

3/ Thực thi xử lý mía lưu gốc

Qua những phần trên, chúng ta thấy mía gốc có rất nhiều tiềm năng tăng sản, có một vài điểm mạnh, nhưng cũng có rất nhiều điểm yếu ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Từ những đặc tính trên, phương pháp kỹ thuật xử lý mía gốc phải nhằm phát huy những điểm mạnh và giải quyết những điểm yếu vốn có của chính nó, để có thể tăng năng suất và nối dài thời gian lưu gốc. Nội dung cơ bản của phương pháp kỹ thuật xử lý mía gốc bao gồm một số điểm sau đây:

3/1/ Tủ lá (vùi lá)

Sau khi tiến hành thu hoạch, đừng nên đốt lá, xếp toàn bộ lá mía vào giữa hàng vì: Khi tiến hành thu hoạch 50 tấn mía/ hecta, trong ruộng sẽ còn lại 22 tấn ngọn và lá mía. Từ 22 tấn ngọn và lá này, cho ra 8 tấn chất hữu cơ và đã cung ứng lượng chất dinh dưỡng tương tự với 100 kilogam urê, 50 kilogam lân và 75 kilogam kali. Ngoài lwọng chất dinh dưỡng, tủ lá còn có những ích lợi như sau:

– Tủ lá để bảo vệ mặt đất, chống xói mòn.

– Giữ ẩm độ có trong ở đất.

– Bảo vệ sinh vật có lợi trong ruộng mía.

– Tăng lượng mùn để cải tạo cấu trúc đất.

– Nâng cao khả năng giữ phân va nước của đất

Đối với cày chăm sóc bằng máy: Sử dụng cào cỏ để cào lá tủ chen kẽ từng hàng (một hàng tủ, một hàng không, luân phiên thay đổi giữa những vụ), mục đích có hàng trống để cày, bón phân, lấp phân được dễ dàng.

Đối với cày chăm sóc bằng bò: Cách tủ như trên nhưng một hàng tủ, hai hàng không và luân phiên giữa những vụ.

3/2/ Tề gốc

Nếu đốn mía thật sát gốc thì tề gốc là việc làm không cấp thiết. Nếu việc đốn chặt không được thực thi tốt, mía không được đốn sát gốc thì chuyện tề gốc mới cấp thiết. Mục đích của việc tề gốc là:

– Thúc đẩy sự phát triển của những mắt mầm dưới mặt đất

– Có được các cây mía con mạnh khoẻ, mập mạnh hơn

Sau khi tiến hành thu hoạch xong, một ruộng mía để gốc phải được tiến hành xử lý ngay. Sử dụng cuốc hoặc dao thật sắc phát ngang mặt đất theo hàng mía, loại bỏ các gốc chặt còn cao, các cây chết và các mầm non chưa chặt. Tiếp đó băm gom các lá già để làm phân bón.

Sau khi tiến hành thu hoạch xong cần phải tề gốc ngay. Sử dụng cuốc bén chặt sát mặt đất các gốc còn cao, đồng thời loại bỏ các bụi mía chết để sau này có điều kiện trồng dặm.

3/3/ Cày ra (tách lớp đất khỏi gốc mía)

Việc cày ra hỗ trợ cây mía gốc tái sinh mạnh khoẻ vì các công dụng kể sau: Tạo rãnh để bón và lấp phân sát gần gốc mía

Cây mía con hấp thu được phân và chất cải tạo dễ dàng. Nâng cấp tầng đất trồng trọt thêm thoáng đãng, tơi xốp

Cắt bỏ các rễ cũ, tạo cơ hội cho hệ thống rễ non phát triển. Khống chế cỏ dại trong ruộng mía

Loại bỏ các mầm, chồi mía mọc bừa bãi.

Sử dụng máy trồng trọt, trâu bò kéo hoặc lao động thủ công cày (hoặc cuốc) xả hai bên gốc theo chiều dài hàng mía, làm đứt các rễ già và các gốc đâm quá ra ngoài hàng giúp đất tơi xốp, có công dụng diệt trừ cỏ, phối hợp với bón phân, lấp phân.

3/4/ Bón phân cho mía gốc

Xem bài Quy trình để bón phân cho cây mía

3/5 Cày vô

Sau khi tiến hành bón phân theo quy trình rồi cày hoặc cuốc lấp lại cho kín gốc. Vô chân: phối hợp với những lần bón phân làm cỏ.

+ Lần 1: vun nhẹ vào gốc khi mía 7 – 8 lá (30 – 5 ngày) hoặc xới xáo để phá váng khiến cho đất tơi xốp để dưỡng ẩm, mía ra rễ tốt.

+ Lần 2: vun khi mía đẻ nhảy chồi rộ (60 – 70 ngày), bóc lá vun cao 10 centimét khống chế chồi muộn.

+ Lần 3: vun khi mía 3 – 4 lóng (100 – 120 ngày) lên vồng cao 20 – 25 centimét phối hợp thúc phân lân 2/

3/6/ Tưới nước sau khi xử lý

Nơi nào có điều kiện tưới thì dẫn nước vào cho đủ ẩm để mầm gốc mọc thuận lợi.

3/7/ Chăm sóc mía gốc

Mía gốc sau khi xử lý và dặm mầm xong, thì những khâu chăm sóc tiếp theo phải triển khai tương đương như chu trình chăm sóc mía tơ. Chỉ cần chú ý thêm những vấn đề sau đây:

+ Đối với mía lưu gốc, thường một số loại sâu bệnh ở phía dưới đất như bọ hung, ấu trùng bọ hung, mối hại gốc,… được tích lũy lại nhiều hơn ở mía tơ, nên phải liên tục kiểm tra, phát hiện, nếu chúng phát sinh nhiều đến ngưỡng phải sử dụng thuốc, thì phải triển khai diệt kịp lúc.

+ Ở thời kỳ đầu, mía gốc thường sinh trưởng nhanh hơn mía tơ, nhưng lại đình chỉ sinh trưởng sớm hơn mía tơ, vậy nên phải kết thúc việc bón phân sớm hơn mía tơ khoảng 1 tháng.

+ Mía gốc thường bị trồi gốc dẫn tới dễ đổ ngã hơn mía tơ, nên phải vun vồng sớm hơn, cao hơn và kỹ hơn mía tơ, phải đảm bảo tròn đỉnh kín cổ, nên vun làm 2 lần để hình thành 2 tầng rễ, đẩy mạnh khả năng chống đổ cho mía gốc.

+ Mía gốc thường bị bệnh than nặng hơn mía tơ (đối với giống bị bệnh ) vậy nên cần đẩy mạnh kiểm tra, cắt bỏ sớm những cây bị hại, để chúng khỏi tung bào tử bệnh ra ngoài, gây phát tán ra diện tích rộng.

Xử lý mía lưu gốc

Chăm sóc mía lưu gốc

Các điểm cần lưu ý về mía gốc

Giống mía để gốc phải chọn loại có thể tái sinh mạnh. Ruộng mía để gốc phải chọn ruộng tốt, đồng đều, không bị mất quảng quá 20%, ít bị sâu hại, phải chọn thời gian phù hợp để thu hoạch tạo cơ hội cho gốc tái sinh thuận lợi. Sau khi tiến hành thu hoạch xong ruộng mía gốc phải được tiến hành xử lý, chăm sóc kịp lúc tạo cơ hội cho mầm mọc và phát triển.

Tốc độ cỏ dại mọc sớm hoặc trễ, phụ thuộc vào điều kiện khí hậu mưa nhiều hay ít.

Bằng cách giữ lá,tủ lá, bao phủ mặt đất, chúng ta có thể giới hạn cỏ dại một phần.

Chăm sóc mía gốc, bón phân đầy đủ, giúp mía phát triển nhanh, lá mía mau giao tán, là một giải pháp khống chế cỏ dại hữu hiệu.

Sau khi tiến hành thu hoạch, nếu đất có đủ ẩm độ, dùng thuốc diệt trừ cỏ tiền nảy mầm. Dùng cơ giới xới xáo để khống chế cỏ non giữa hàng.

Khi mía đã có lóng, có thể dùng các loại thuốc diệt trừ cỏ hậu nảy mầm gốc Paraquat (Gramoxone …) phun diệt trừ cỏ dại lá rộng và hẹp trong hàng mía.

Khi mía đã giao tán, các loại dây leo có trong ruộng vẫn tiếp tục phát triển, leo bò quấn mía. Nên chú ý xịt thuốc diệt trừ cỏ gốc 2,4D sớm khi dây leo còn nhỏ chưa ra bông, tạo hạt. Thuốc diệt trừ cỏ gốc 2,4D diệt trừ những loài dây leo và cỏ lá rộng trong ruộng mía có hiệu quả cao.

Xử lý mía gốc trong vụ hạn nặng

Trong điều kiện khí hậu khô hạn, ẩm độ của đất quá thấp sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến khả năng tái sinh của mía gốc. Để giải quyết cần ứng dụng những giải pháp sau đây:

+ Đối với những khu vực có nguồn nước, trước khi tiến hành thu hoạch một tháng phải tiến hành xử lý tưới nước, tạo cơ hội cho mầm gốc phát động sinh trưởng và gia tăng cường thêm hàm lượng đạm trong đất. Lưu ý không tưới gần ngày thu hoạch quá, gây ảnh hưởng không tốt đến hàm lượng đường. Khi tiến hành thu hoạch xong, có thể tưới ngấm một đêm rồi tháo kiệt nước, vừa có công dụng chống hạn, vừa diệt được một vài sâu bệnh ở phía dưới đất.

+ Đối với những khu vực hạn gay gắt nối dài có tính quy luật nhưng không có điều kiện tưới thì khi tiến hành thu hoạch cần lưu lại tất cả những cây vô hiệu và những cây mầm. Những mầm có lá xanh này sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ gốc, bộ rễ vĩnh cửu của những mầm này sẽ tiếp tục đâm xuống những lớp đất dưới để hút nước nuôi mầm và gốc. Mặt khác, những mầm này không bị chặt sẽ gây giảm được lượng nước tiết ra từ những vết cắt, nâng cao thêm khả năng chịu hạn của gốc.

Trong trường hợp này, sau khi tiến hành thu hoạch, đừng nên bạt gốc và lọng gốc ngay, vì đất quá khô, mía không thể nẩy mầm được.

Phải lưu lại tất cả số lá tồn đọng sau khi tiến hành thu hoạch để bao phủ đất, hạ bớt lượng nước bốc hơi mặt đất.

Lúc nào có trận mưa giai đoạn đầu, đất đủ ẩm thì chặt bỏ những mầm quá cao và triển khai xử lý gốc như đã trình bày ở phần trên.

Xử lý gốc trong lúc quá rét

Thời tiết quá rét cũng gây ảnh hưởng không tốt đến khả năng tái sinh. Cách tốt nhất là đừng nên thu hoạch mía cần lưu gốc vào lúc quá rét. Trường hợp tiên quyết không thể tránh được phải thu hoạch mía vào lúc rét dưới 7oC thì đừng nên tiến hành xử lý gốc ngay, vì nhiệt độ quá thấp, những mầm ở vào trạng thái ngủ, hoạt động cực kỳ kém, chưa cần nhiều dưỡng khí. Trong trường hợp này phải lưu lại tất cả số lá và số mầm chưa thành cây để bảo vệ gốc, chờ đến lúc nào thời tiết chuyển ấm, nhiệt độ lên tới 12 – 15oC mới triển khai xử lý như đã trình bày ở phần trên.

Nguồn: Giáo trình cây mía đường – Bộ NN&PTNT

Cây trồng liên quan: Cây mía

– Tham khảo thêm chủ đề: canh tác, chăm sóc, cây mía, cây mía đường, mía lưu gốc

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng:

– Giúp diệt trừ BỌ HUNG: dragon 585ec,

– Giúp diệt trừ MỐI HẠI: nosau 85wp,

– Giúp kích thích nảy mầm NẢY MẦM: ademon super 22.43sl, dekamon 22.43l, root plex,

– Giúp null PHÂN HỮU CƠ: agrimartin super organic,

– Giúp trừ cỏ TRỪ CỎ: onecide 15ec,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0982.427.033