Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

Tác động của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

 

Tác động của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

1/ Tác động của chất điều hòa sinh trưởng đến sự sinh trưởng của bộ rễ bất định từ cành giâm

– Khả năng của đa số loài cây và nhiều phần của cây có thể tạo rễ bằng cành giâm dưới các điều kiện phù hợp là nhân tố quan trọng trong việc nhân giống của đa số loài. Thân, rễ hoặc lá có thể sủ dụng làm nguồn cho việc nhân giống khi được phối hợp với hóa chất phù hợp, nguyên nhân cơ học và các điều kiện môi trường. Một trong các lợi điểm chính của biện pháp nhân giống vô tính này là loại cây mới được hình thành giống như cây cha mẹ

– Có các nhân tố liên quan đến sự tạo rễ và chất sinh trưởng thực vật được liệt kê như sau:

+ Các điều kiện môi trường và dinh dưỡng của cây cha mẹ và cành cắt.

+ Thực thi sự cắt cành sau khi dịch chuyển từ cây cha mẹ.

+ Khoảng nồng độ được chọn, biện pháp ứng dụng, và chất đặc biệt được sử dụng như GA1 hoặc GA4, zeatin, hoặc isopentyladenine.

+ Thời kỳ của quá trình tạo rễ.

+ Các tương tác giữa các chất sinh trưởng thực vật đã biết và chưa biết.

1/1/ Tác động của auxin đến sự lập rễ bất định từ cành giâm.

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

– Tác động lớn nhất trên sự kích thích ra rễ và đã được thương mại hóa.

– Những chất tổng hợp như IBA và NAA đã cho hiệu quả kích thích tạo rễ hơn cả IAA.

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

– Có rất nhiều báo cáo tin rằng auxin liên quan đến sự khởi tạo rễ bất định và sự phân chia đó của các khởi đầu thì dựa vào auxin nội sinh hay ngoại sinh. Auxin cũng ức chế sự tạo rễ nếu sử dụng với liều lượng cao.

1/2/ Tác động của xytolinin và gibberillin đến sự lập rễ bất định từ cành giâm

– Tỷ lệ cao của cytokinin/ auxin thúc đẩy sự phát triển của chồi và ức chế sự sinh trưởng của bộ rễ.

– Giberellin: Ức chế sự hình thành rễ (dưới các điều kiện đặc biệt thúc đẩy sự tạ rễ).

1/3/ Tác động của ABA và các chất ức chế sinh trưởng

– ABA ức chế sự sinh trưởng của bộ rễ.

Chất ức chế sinh tổng hợp GA gây ảnh hưởng nhẹ lên sự kích thích tạo rễ bất định, hạ GA nội sinh và hạ sự phát triển của chồi.

– Ethylen kích thích hình thành rễ bất định.

– BR ức chế sự hình thành rễ.

2/ Tác động của một vài chất sinh trưởng đến miên trạng của cây

– ABA gây miên trạng: Hàm lượng ABA trong hột, lá và mầm chồi cao đều dẫn tới sự miên trạng. Tuy vậy cũng có trường hợp trong hoàn cảnh ngày ngắn gây nên sự miên trạng trong vài loài lại không có sự nâng cao ABA nội sinh. Việc xử lý ABA ngoại sinh lên mầm chồi và lên hột đã kích thích miên trạng của chúng.

– Gibberillin: Làm mất đi một vài loại miên trạng bao gồm miên trạng do sinh lý, miên trạng do ánh sáng và miên trạng do nhiệt.

– Cytokinin: Tác động của cytokinin lên miên trạng không rõ. Cytokinin ngoại sinh thỉnh thoảng có thể giải quyết miên trạng trong chồi và hột., tuy vậy thỉnh thoảng tác động này cũng không có.

– Ethylen có thể giải quyết miên trạng ở 1 vài loài.

– Các chất khác:

+ IAA/ABA: tỷ lệ IAA cao có xu hướng phá vỡ miên trạng.

+ Thiourea giải quyết vài loại miên trạng và tác động của nó có liên quan đến hoạt động của cytokinin.

+ Coumarin gây nên tính nhạy cảm đối với ánh sáng cho vài giống rau diếp mà hột của chúng nảy mầm, không cần ánh sáng.

3/ Tác động của chất điều hòa sinh trưởng lên quá trình lão hóa của cây

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

Xytokinin (kinetin): được biết là chất gây giảm quá trình lão hóa của cây, nó thúc đẩy sự phân chia tế bào và vận chuyển những dưỡng chất nâng cao khả năng hoạt động của mô và tế bào.

– Auxins: Có khả năng làm tăng, hạ hoặc  không có công dụng lên sự lão hóa dựa vào kỹ thuật xử lý và nồng độ xử lý.

+ Auxin gây nên lão hóa do thúc đẩy sự sản sinh ethylen. Auxin nội sinh hạ trước hoặc trong toàn bộ quá trình lão hóa.

– Gibberillin: GA làm  hạ sự phân rã RNA và protein, chúng góp phần làm giảm sự lão hóa ở cuốn lá và nối dài sự chín. Người ta cũng nhận ra rằng hàm lượng GA hạ trước hoặc trong toàn bộ quá trình lão hóa.

– Ethylen, ABA, và methyl jasmonate: Chất này được biết như là các chất thúc đẩy sự lão hóa. Trong đó ethylen cho phối quá trình lão hóa rõ rệt nhất. Tác động trên sự lão hóa do ABA và Jasmonate tạo ra đều có liên quan đến sự sinh tổng hợp ethylen.

* Ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng để hạ lão hóa:

– Nhiều loại rau, quả, trái cây, và nấm được giữ tươi để đề ra thị trường. Vậy nên việc duy trì chất lượng trong toàn bộ quá trình tồn trữ sau khi thu hoạch, vận chuyển để hạ hư hại là cực kì quan trọng. Cytokinin, chất cản sinh trưởng, auxin, gibberellin và các chất ức chế hoạt động hoặc sinh tổng hợp ethylen có thể hạ lão hóa

Nguồn: TS.Nguyễn Minh Chơn

– Tham khảo thêm chủ đề: tác động của chất điều hòa sinh trưởng, chất điều hòa sinh trưởng ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng của bộ rễ, chất điều hòa sinh trưởng tác động miên mạc cây, chất điều hòa sinh trưởng ảnh hưởng nhiều đến quá trình lão hoa scuar cây, chất điều hòa sinh trưởng

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng: – Giúp null KÍCH THÍCH RA RỄ: roots 10, toba net rễ, ademon super 22.43sl, amino 1000, amino quelant k, atonik 1.8sl, bio super humic, bloom plus 10-60-10, calibor, fd combi đen, – Giúp kích thích nảy mầm NẢY MẦM: ademon super 22.43sl, dekamon 22.43l, root plex, – Giúp null ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG : gibber 20tb (ga3), bidamin 15wp, ademon super 22.43sl, flower 95 0,3sl, growmore vitamin b1, paclo 20wsp, phân bón lá roots 2,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0969.64.73.79