Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Các loại thiên địch chính và biện pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

1/ Các loại thiên địch chính

Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Một vài loài thiên địch

– Ong đa phôi Ageniaspis citricola ký sinh sâu non của sâu vẽ bùa.

– Ong ký sinh Cirospilus trên sâu non sâu vẽ bùa.

– Ong Tamarixia Radiata ký sinh rầy chổng cánh.

– Ong Comperiella ký sinh rệp sáp vảy.

– Ong Aphytis ký sinh trên rệp sáp vảy.

– Ong mắt đỏ Trichogramma ký sinh trứng sâu xanhbướm phượng.

– Kiến vàng Oecophylla Smaragdina tha mồi là ấu trùng một loài côn trùng bộ cánh thẳng.

Bọ rùa chữ nhân.

– Bọ rùa 6 vệt đen.

– Bọ rùa hồng Chilocorus sp.

Cryptonemus đang ăn rệp sáp.

– Nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius sp ăn nhện nhỏ.

Bọ cánh cứng ngắn Oligota sp. ăn nhện nhỏ.

– Bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp. ăn nhện nhỏ.

Bọ trĩ bắt mồi 6 chấm Scolothrips sp. ăn nhện nhỏ.

– Trứng bọ mắt vàng.

– Ấu trùng bọ mắt vàng.

– Kén của bọ mắt vàng.

– Trưởng thành bọ mắt vàng.

– Nhện linh miêu Oxyopes sp.

– Nấm Aschersonia tạo bệnh cho bọ phấn.

2/ Biện pháp lợi dụng thiên địch để quản lý dịch hại cây trồng

– Trong vườn cây luôn tồn tại cực kỳ đa số loài thiên địch. Chúng đóng một vai trò lớn lớn trong hạn chế dịch hại cây trồng. Lợi dụng thiên địch trong khu vực phòng ngừa dịch hại cây trồng theo 2 hướng như sau:

+ Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch sẵn có trong tự nhiên;

+ Nhân nuôi thiên địch để thả vào sinh quần vường cây trồng.

Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Bọ rùa khống chế số lượng bọ trĩ

2/1 Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch sẵn có trong tự nhiên

– Khả năng hạn chế dịch hại của thiên địch tự nhiên mạnh hơn nhiều lần so sánh với những thiên địch được nhân nuôi trong hoàn cảnh nhân tạo. Lợi dụng thiên địch sẵn có trong tự nhiên để phòng ngừa dịch hại là một hướng chính trong nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học phòng ngừa dịch hại.

– Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch sẵn có trong tự nhiên là dựa trên những biện pháp mang tính sinh thái nhằm nâng cao tỷ lệ chết tự nhiên của dịch hại do thiên địch gây nên.

* Một vài quy tắc để bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch sẵn có trong tự nhiên:

2/1/1 Để cho nhiều loại dịch hại tồn tại ở mật độ thấp có thể đồng ý được

Dịch hại ở mật độ thấp không gây hạ năng suất, thỉnh thoảng nâng cao năng suất do khả năng tự đền bù của cây trồng. Tác hại của dịch hại chỉ có ý nghĩa khi chúng đạt tới mật độ gây bệnh kinh tế. Mặt khác, dịch hại tồn tại ở mật độ thấp còn là nguồn thức ăn quan trọng cho thiên địch tự nhiên trong vườn cây ăn trái có múi.

Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Nhện ăn thịt

2/1/2 Xác định ngưỡng hữu hiệu của thiên địch

– Một loài thiên địch dù có tiềm năng lớn trong hạn chế dịch hại, nhưng ở mật độ thấp cũng không thể hạn chế dịch hại, nhưng ở mật độ thấp cũng không thể chống được dịch hại. Chỉ khi quần thể của thiên địch đạt tới một mật độ ổn định thì chúng mới chống được dịch hai. Mật độ này được gọi là ngưỡng hữu hiệu của thiên dịch hại.

– Ngưỡng hữu hiệu của thiên địch là mật độ của những loài thiên địch có thể kìm hãm được dịch hại ở phía dưới ngưỡng gây bệnh kinh tế mà dường như không cần thiết phải ứng dụng bất cứ một giải pháp trừ diệt trừ nào khác. Ngưỡng hữu hiệu của thiên địch là đại lượng luôn thay đổi, dựa vào nhiều nhân tố và được xác định cho từng sinh quần cụ thể.

– Ngưỡng hữu hiệu của thiên địch cùng với ngưỡng gây bệnh kinh tế của dịch ại là nền tảng khoa học quan trọng trong việc dùng hợp lý thuốc hoá học bảo vệ thực vật.

2/1/3 Ứng dụng hợp lý những giải pháp trồng trọt

– Có rất nhiều giải pháp trồng trọt, thâm canh, vừa có ý nghĩa khích lệ hoạt động của thiên địch. Ứng dụng hợp lý những biệ pháp trồng trọt này sẽ tạo cơ hội cho cây trồng sinh trưởng tốt, thuận lợi cho thiên địch đến cư trú và phát triển.

– Giải pháp xới xáo đất để tạo một lớp đất phía trên mặt vườn xốp, thoáng đồng thời cũng tạo điều kiện dễ dàng cho hoạt động sống của những loài bắt mồi (thuộc họ Carabidae, Staphylinidae) sống tong đất.

– Giải pháp tỉa cành tạo điều kiện thoáng, đủ ánh sách cho bọ rùa Hyperaspis phát triển với số lượng nhiêu, góp thêm phần hạn chế rệp sáp hại cây trồng…

Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Kiến vàng ăn thịt

2/1/4 Đảm bảo tính đa dạng thực vật trong vườn cây trồng

– Những loài thực vật trong vườn cây là nơi cư trú và cung ứng mật hoa, phấn ho cho thiên địch. Tuổi thọ của trưởng thành nhiều loại ký sinh nối dài 2 – 4 tuần khi được ăn mật hoa, phấn ho và chỉ sống được 1 – 2 ngày khi không được ăn những thức ăn này. Sự có mặt của thảm cây hoa cứt lơn Ageratum conyzoides L. và những loài thực vật khác trong vườn cây trồng tạo diều kiện tốt cho đa số loài thiên địch phát triển.

– Đảm bảo tính đa dạng laoif thực vật trong vườn cây trồng sẽ nâng cao sự phong phú của những loài thiên địch. Vậy nên, những loài thiên địch dễ dàng chống được sự bùng phát số lượng của dịch hại.

2/1/5 Dùng hợp lý thuốc hoá học bảo vệ thực vật

– Đa số những loài thiên địch cực kỳ mẫm cảm với thuốc hoá học BVTV. Dùng hợp lý thuốc hoá học trong khu vực phòng ngừa dịch hại là giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ thiên địch trên cây trồng.

– Để dùng hợp lý thuốc hoá học cần liên tục theo dõi tình hình dịch hại và thiên địch trên cây trồng. Chưa xịt thuốc hoá học khi dịch hại có mật độ thấp và có rất nhiều thiên địch. Chỉ sử dụng thuốc hoá học khi những giải pháp khác không thể kìm hãm được dịch hại dưới ngưỡng gây bệnh kinh tế. Khi sử dụng thuốc hoá học cần thuân theo quy tắc 4 đúng (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng cách ).

– Khi xịt thuốc hoá học, cần ưu tiên sử dụng thuốc có tính lựa chọn, ảnh hưởng nội hấp, ít độc cho thiên địch, thuốc có thời gian ảnh hưởng ngắn, ngăn ngừa dùng thuốc có phổ ảnh hưởng rộng, không phun tất cả diện tích mà phun theo băng, tránh phun đi phun lại.

3/ Bổ sung thiên địch vào sinh quần vườn cây trồng

Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Bổ sung thiên địch vào vườn rau theo đúng tiêu chuẩn VietGAP

Trên thực tế dịch hại thường hay xuất hiện và tăng số lượng trước thiên địch. Để giải quyết sự chậm trễ hay thiếu hụt của thiên địch, đã tiến hành xử lý bổ sung thiên địch vào sinh quần cây trồng. Đối với các loại cây trồng ở nước ta, việc bổ sung thiên địch được triển khai theo 2 cách sau:

– Dịch chuyển thiên địch trong khuôn khổ khi phân bổ của loài;

– Nhân nuôi và thả thiên địch để trừ dịch hại bản xứ.

3/1 Dịch chuyển thiên địch trong phạm vị phân bổ của loài

– Đây chính là giải pháp dịch chuyển đồng loạt thiên địch sẵn có trong tự nhiên đến nơi dịch hại đã phát sinh phát triển, nhưng thiên địch của chính nó thì lại chưa xuất hiện hoặc chưa tích luỹ được số lượng vừa đủ để khống chế dịch hại.

– Kiến vàng O.smaradina là một loài bắt mồi tương đối phổ biến trong những vườn cây trồng ở Việt nam. Một vài vườn cây trồng thâm canh thiếu hụt loài này. Nông dân đã ứng dụng giải pháp để dịch chuyển kiến vàng từ vường có đến vườn không có kiến vàng.

3/2 Nhân nuôi và thả thiên địch để trừ dịch hại bản xứ

Một số thiên địch chính và giải pháp lợi dụng thiên địch quản lý dịch hại cây trồng

Nhân nuôi kiến vàng ngay vườn cam

– Giải pháp này ứng dụng khi không đủ sự trùng hợp trong phát triển của thiên địch và dịch hại. Đây chính là việc nhân nuôi đồng loạt những thiên địch trong hoàn cảnh nhân tao, tiếp đến thả vào vườn cây trồng để phòng ngừa dịch hại.

– Có thể nhân nuôi ong mắt đỏ Trichogramma để trừ những loài côn trừng cánh vảy hại cây trồng. Nhân nuôi ong ký sinh Tamarixia radiate để trừ rầu chổng cánh. Nhân nuôi bọ mắt vàng Chrysopa, bọ rùa đen nhỏ Stethorus, bọ rùa 6 vệt đen Chilomenes sexmaculatus, bọ rùa hồng Chilocorus, bọ rùa nhỏ 2 chấm vuàng Scymnus, bọ cánh cứng ngắn oligota, nhiên nhỏ Amblyseius,… để phòng ngừa những loài nhện nhỏ hại, bọ cánh tơ, rệp muội, rệp sáp hại cây trồng.

– Sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn B. thuringiensis để trừ sâu bệnh bộ cánh vảy, chế phẩm nấm côn trùng để trừ câu cấu xanh, nấm đối kháng Trichoderma để trừ những nấm tạo bệnh hại lưu hành trong đất.

Nguồn: tổng hợp – NO

– Tham khảo thêm chủ đề: Các loại thiên địch chính, biện pháp lợi dụng thiên địch để quản lý dịch hại cây trồng, bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch sẵn có trong tự nhiên, ngưỡng hữu hiệu của thiên địch, tính đa dạng thực vật, dùng thuốc bvtv (thuốc bảo vệ thực vật) hợp lý

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng:

– Giúp diệt trừ BƯỚM PHƯỢNG: boxing 405ec,

– Giúp diệt trừ BỌ CÁNH CỨNG: dragon 585ec,

– Giúp diệt trừ BỌ CÁNH TƠ: vifast 10ec, agassi 55ec, confidor 200sl, sạch nhện cali, siêu sùng 135ec, sạch nhện ung trứng,

– Giúp diệt trừ BỌ PHẤN: vk sudan 750ec (mãnh hổ), chess 50wg, benevia 100od, actara 25 wg, benevia 100 od, vithoxam 350sc,

– Giúp diệt trừ BỌ RÙA: thiafen 450wg,

– Giúp diệt trừ CÔN TRÙNG: fendona 10sc, jenifer 125sc, permecide 50ec, sk enspray 99ec, thiacyfos 600ec, thifenapyr 350sc, azadi gold neem, thimida 350wg,

– Giúp diệt trừ RẦY CHỔNG CÁNH: actaone 750wp, dantotsu 50wg, eska 250ec, dragon 585ec, anvado 100wp, apazin hb 450wp, confidor 200sl, sk enspray 99ec, emaben 2.0ec, sieugon 370,

– Giúp diệt trừ RỆP MUỘI: overagon 695, vk sudan 750ec (mãnh hổ), bihopper 270ec, hopsan 75ec, thibiran japan 550ec, actaone 750wp, kasakiusa 130ew, movento 1500d 100ml, opulent 150sc, pesieu 500sc,

– Giúp diệt trừ RỆP SÁP : vk sudan 750ec (mãnh hổ), đầu trâu bihopper 270ec, danitol s 50ec, caster 630wp, confidor 200sl, bop 600ec, asiangold 500sc, azadi neem, mapy 48ec, actara 25 wg,

– Giúp diệt trừ SÂU XANH: dragon 585ec, ammate 150sc, emaben 2.0ec, diệt sâu chúa, delfin 32wg, carpro 3.6ec, asiangold 500sc, mapy 48ec, ohayo 100sc, pegasus 500sc,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0982.427.033