Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Những giải pháp ngăn ngừa, diệt trừ sâu bệnh trên cây bời lời

– Ngăn ngừa, diệt trừ sâu bệnh là dùng những giải pháp khác nhau ảnh hưởng từ nhiều phía lên nhiều mặt khác nhau của vườn, rừng bời lời để ngăn ngừa đến mức thấp nhất sự tổn thất do sâu bệnh gây nên. Đối với các loại cây bời lời hay gặp là nhóm sâu ăn lá và nhóm sâu đục thân cành.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/1/ Sâu ăn lábời lời

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/2/ Sâu đục thân, cành bời lời

– Để ngăn ngừa, diệt trừ được sự tổn thất do hai nhóm sâu trên gây nên cho cây bời lời. Người ta ứng dụng những giải pháp sau:

1/ Nhóm sâu đục thân cành

1/1/ Đặc tính gây bệnh

– Sâu đục thân, cành bời lời thuộc bộ cánh cứng

– Sâu đục thân cành trên cây Bời lời là sâu thâm nhập và phá hại bên trong của thân và cành cây, gây ảnh hưởng nhiều đến phát triển và sinh trưởng của cây.

– Chúng có rất nhiều hình thức phá hại khác nhau: Có các loài đục ngang hay đục dọc theo thân,cành cây;

– Quá trình thâm nhập: Đầu tiên chúng thâm nhập vào các nơi suy giảm như các vết thương cơ giới tiếp đến mới đục vào thân, cành

– Đa phần đời sống của chúng sống trong thân, cành cây.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/3/ Sâu đục thân hại trên cây bời lời

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/4/ Sâu đục thân trưởng thành

1/2/ Giải pháp ngăn ngừa, diệt trừ

Giải pháp kỹ thuật lâm sinh:

– Chọn hạt giống tốt và xử lý hạt để ngăn ngừa sâu hại

– Thời vụ để trồng phù hợp để tạo cơ hội cho cây phát triển và sinh trưởng tốt nhằm tăng sức đề kháng cho cây;

– Trước khi có thể trồng, phải tiến hành xử lý đất

– Cây giống đem trồng phải đủ tiêu chuẩn

– Đối với vườn, rừng đang trong thời kỳ nuôi dưỡng phải triển khai chặt bỏ các cây bị sâu bệnh đang trú ngụ phối hợp với phát dây leo…vv…

– Do đặc trưng cây Bời lời còn có kinh doanh chồi do đó sau khi khai thác xong vườn rừng phải triển khai vệ sinh.

– Gốc cắt phải có độ nghiêng và cắt sát mặt đất; Tránh hiện trạng để xẩy ra cháy rừng.

Giải pháp vật lý cơ giới:

– Sử dụng nhân lực để bắt trứng,sâu non, nhộng giết đi;

– Sử dụng nước nóng, lửa để đốt sâu sau khi chúng ta đã bắt về

– Sử dụng bẫy đèn để bắt sâu đã phát triển hoàn chỉnh

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/5/ Bắt sâu

Giải pháp hóa học:

– Sử dụng thuôc bột 12% 666 với lượng 10-20 gam phun cho 1m2 thân cành. Sử dụng thuốc sữa 20% 666 với nồng độ 0.1% hay thuốc sữa 50% DDT với nồng độ 0.25% sử dụng để phun hay quyét lên thân cây. Bên cạnh đó, trên thực tế người ta còn sử dụng một số loại thuốc vừa có công dụng nội hấp, thâm sâu vừa có công dụng xông hơi như Bi 58/ Xịt thuốc Rogor 1% vào lỗ đục rồi bịt vôi lại. Có thể sủ dụng những thuốc hóa học như Pyrinex 20EC, Marshal 200SC, Tasodan 600EC,… phun nồng độ 0,2 %.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/6/ Xử lý sâu đục thân, cành bời lời

2/ Nhóm sâu bệnh lá

2/1/ Đặc tính gây bệnh

– Đây chính là sâu có tuổi đời thuộc dạng biến thái hoàn toàn; Thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera)

– Họ ngài trời (Sphingidae), thường gọi là sâu ăn

– Tuổi đời: khoảng 32-46 ngày;

– Sâu này chỉ gây bệnh ở pha sâu non

– Sâu non lúc mới nở thường nằm ở mặt dưới của lá non và ăn các lá non, lớp biểu bì của cành non.

– Khi sâu non tuổi lớn chúng ăn cả phần thịt lá và gân lá khiến cho cây mất bộ lá,kém phát triển, hạ sản lượng.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/7/ Sâu ăn lá

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/8/ Cây bời lời bị sâu ăn lá tấn công

2/2/ Giải pháp ngăn ngừa, diệt trừ

Giải pháp kỹ thuật lâm sinh:

– Chọn hạt giống tốt và xử lý hạt để ngăn ngừa sâu hại

– Thời vụ để trồng phù hợp để tạo cơ hội cho cây phát triển và sinh trưởng tốt nhằm tăng sức đề kháng cho cây

–  Tiến hành xử lý đất trước khi có thể trồng,

– Cây giống đem trồng phải đủ tiêu chuẩn

– Đối với vườn, rừng đang trong thời kỳ nuôi dưỡng phải triển khai chặt bỏ các cây bị sâu bệnh đang trú ngụ phối hợp với phát dây leo…vv…

– Do đặc trưng cây Bời lời còn có kinh doanh chồi do đó sau khi khai thác xong vườn rừng phải triển khai vệ sinh.

– Trồng rừng hỗn giao để ngăn ngừa sâu hẹp thực phát dịch

Giải pháp vật lý cơ giới

– Sử dụng nhân lực để bắt trứng,sâu non, nhộng giết đi

– Sử dụng nước nóng, lửa để đốt sâu sau khi chúng ta đã bắt về; Sử dụng bẫy đèn để bắt sâu đã phát triển hoàn chỉnh.

Giải pháp hóa học:

– Tổ chức xịt thuốc ngăn ngừa, diệt trừ sớm khi còn ở pha sâu non tuổi 1 -2 ngày.

– Nên sử dụng một số loại thuốc thuộc nhóm Cúc tổng hợp để diệt trừ pha sâu non.

– Những thuốc đang cho hiệu lực cao ngày nay là: Nurrell D 25/2/5 EC, Cyper kill 20 EC, Nitox 30EC,…. Pha theo chia sẻ cách trên nhãn để phun.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/9/ Xịt thuốc sâu cho cây bời lời

3/ Những giải pháp ngăn ngừa, diệt trừ bệnh gây hại

– Ngăn ngừa, diệt trừ bệnh gây hại là dùng những giải pháp khác nhau ảnh hưởng từ nhiều phía lên nhiều mặt khác nhau của vườn, rừng bời lời để ngăn ngừa đến mức thấp nhất sự tổn thất do bệnh gây hại gây nên. Đối với các loại cây bời lời hay gặp là nhóm bệnh rỉ sắtbệnh thối cổ rễ.

3/1/ Bệnh rỉ sắt:

3/1/1 Đặc tính gây bệnh

– Bệnh đa phần gây bệnh trên lá, giai đoạn đầu ở mặt dưới của lá có các chấm nhỏ màu vàng lợt, tiếp đến lớn dần từ giữa xuất hiện các bột màu vàng cam (bào tử nấm)

– Bệnh gây hại nặng làm lá rụng dẫn tới khô cành và hạ năng suất, cây có khả năng chết

– Điều kiện phát sinh: nấm gây bệnh là nấm chuyên tính; Bào tử nấm thâm nhập qua những khi khổng ở mặt dưới của lá;

– Sự phát sinh và phát triển của bào tử: Bào tử nảy mầm ở nhiệt độ 15 -28 0C phù hợp ở nhiệt độ 22 0C, phải có giọt nước. Bảo tử nấm nẩy mầm buổi tối. Bệnh phát tán nhờ gió

– Bệnh thường hay xuất hiện vào giai đoạn giao điểm của mùa mưa và mùa khô nóng, trong năm có 2 cao điểm gây bệnh mạnh là tháng 5-6 và tháng 11-1 sang năm

– Mức độ bị bệnh khác nhau giữa những cây trong cùng một vườn. Việc này chứng minh có quan hệ trực tiếp tới bản chất di truyền, tức khả năng kháng bệnh của từng cá thể.

3/1/2/ Giải pháp ngăn ngừa, diệt trừ

– Chọn cây giống kháng bệnh, ghép chồi thay thế cho các cây có bộ rễ kém phát triển

– Sử dụng những thuốc hóa học để chữa bệnh như: Anvil 5SC, Tilt super 300ND, Sumieight 12,5 WP, Callihex 5 SC, Map super 300EC (100 mililít )+ Map Green 6As (100 mililít ),…. phun tưới khi bệnh bắt đầu xuất hiện. phun theo nồng độ chia sẻ cách trên nhãn, phun ở mặt dưới của lá.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/10/ Lá bị nhiễm bệnh rỉ sắt

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/11/ Một số loại thuốc chữa bệnh gỉ sắt

3/2/ Bệnh thối cổ rễ

3/2/1/ Đặc tính gây bệnh

– Cây bị long gốc, cổ rễ bị thối đen, lá vàng. Các cây bị quá nặng toàn cổ rễ bị thối đen, nhỏ lại so sánh với thân, phần gỗ phía bên trong bị khô khiến cho cây phát triển sinh trưởng kém và có khả năng bị chết.

– Bệnh sinh trưởng và phát triển trong thời điểm mùa mưa, tại những vườn có hệ thống thoát nước kém, bị úng.

3/2/2/ Giải pháp ngăn ngừa, diệt trừ

– Trồng trên đất có khả năng thoát nước tốt

– Nhổ bỏ đốt các cây bị hại nặng

– Khi cây bị hại nhẹ cần tiến hành xử lý thuốc hóa học. Dùng một số loại thuốc như Validacin 5SL, Viben C 50BTN,…. pha 30g/10lít nước tưới 1-2 lít nước thuốc đã pha /gốc, tưới 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.

Các biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây bời lời

Hình 1/12/ Cây bị thối rễ

 

 

Nguồn: Giáo trình Mô đun chăm sóc và quản lý bảo vệ cây bời lời – Bộ NN & PTNT

– Sâu bệnh liên quan: Sâu ăn lá, Sâu đục thân

– Bệnh gây hại liên quan: Rỉ sắt

– Tham khảo thêm chủ đề: Một số loại sâu hại gây bệnh hay gặp trên cây bời lời, cách chữa bẹnh gỉ sắt trên cây bời lời, xử lý bời lời bị sâu đục thân ra sao?

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng:

– Giúp trị bệnh CỔ RỄ: monceren 250sc,

– Giúp trị bệnh GỈ SẮT: super tank, tisabe, thần y trị bệnh, sat, map rota, haohao, new kasuran 16.6wp, longbay, ridomil gold, daconil,

– Giúp trị bệnh KHÔ CÀNH: sat 4sl, ychatot 900sp, agri-fos 458 blue,

– Giúp diệt trừ NGÀI: dragon 585ec,

– Giúp kích thích nảy mầm NẢY MẦM: ademon super 22.43sl, dekamon 22.43l, root plex,

– Giúp trị bệnh RỈ SẮT: super tank, tisabe, thần y trị bệnh, sat, map rota, haohao, new kasuran 16.6wp, longbay, ridomil gold, daconil,

– Giúp diệt trừ SÂU ĂN LÁ: vk sudan 750ec (mãnh hổ), fortox 50ec, actaone 750wp, actatac 300ec, đầu trâu bihopper 270ec, emacao-tp 75wg, hopsan 75ec, pegasus 500sc, sạch nhện cali, tasieu 1.9ec,

– Giúp diệt trừ SÂU ĐỤC THÂN : actatac 300ec, cyrux 25ec, diệt sâu chúa, marshal 200sc, minecto star 60wg, nosau 85wp, padan 95sp, reasgant 3.6ec, shirute 250ec, actaone 750wp,

– Giúp nâng cao SỨC ĐỀ KHÁNG: growmore vitamin b1, headline 250ec, humic italy 1kg, lampard 22-21-17+te, map logic 90wp, mkp 0-52-34 tứ quý, nano bạc nola, phân bón nova pekacid 0-60-20, np mg zn, phân bón lá roots 2,

– Giúp trị bệnh THỐI CỔ RỄ: agri-fos 480, forliet 80wp, sat 4sl, elcarin 0.5sl, antracol 70wp, daconil 500sc,

– Giúp trị bệnh THỐI RỄ: profiler 711.1wg, jialeton, acrobat mz, actinovate 1sp, super tank, tisabe, agri-fos 458 blue, sat 4sl, alpine 80wdg, eddy 72wp,

– Giúp trị bệnh THỐI ĐEN: overamis 300sc,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0982.427.033