Quy trình kỹ thuật bón phân cho cây đậu tương

Nội dung chính

Phương pháp kỹ thuật bón phân cho cây đậu nành

Quy trình kỹ thuật bón phân cho cây đậu tương

1/ Nhu cầu dưỡng chất CỦA CÂY Đậu nành nbsp;

1/1/ Đòi hỏi dinh dưỡng đạm

Đạmnguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất của cây đậu nành.

– Nhu cầu đạm của cây đậu là thường xuyên nhưng nhu cầu đạm lớn nhất là vào giai đoạn ra bông, nhất là thời kỳ hoa rộ đến quả mẩy.

– Những nguồn dinh dưỡng đạm của cây đậu:

+ Đạm sinh học: Do vi sinh vật cộng sinh cung ứng, nguồn đạm này có thể cung ứng 2/3 tổng lượng đạm mà cây cần. Tuy vậy nguồn đạm này cung ứng nhiều vào giai đoạn ra bông, làm quả, trước giai đoạn 3 lá chưa có.

+ Nguồn đạm sẵn có ở phía trong đất, phụ thuộc vào loại đất trồng.

+ Nguồn đạm do con người bón bổ sung vào (dạng phân hữu cơ hoặc phân khoáng, phân bón qua lá)

Tuy vậy, đạm trong cây đa phần do vi khuẩn nốt sần cộng sinh ở hệ rễ cung ứng. Nó có thể phục vụ 60 – 70% lượng đạm cây cần. Nguồn đạm này được tăng từ khi cây có ba lá thật và đạt nhiều nhất khi cây ra bông rộ tiếp đến hạ dần.

– Dựa theo giống, đất đai, thời vụ và cách thức gieo trồng…bình quân 1ha đậu nành cần phải bón thêm từ 50 – 80 kilogam phân đạm urê

1/2/ Đòi hỏi dinh dưỡng lân

Lân có công dụng súc tiến sự tạo thành sinh trưởng của bộ rễ, tạo thành nốt sần và những cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt…

– Đủ lân số lượng và kích cỡ nốt sần tăng rõ ràng, quả chắc, số hạt và trọng lượng hạt tăng.

– Cây hút lân trong toàn bộ quá trình lớn lên và phát triển nhưng đa số là giai đoạn đầu. Giai đoạn cuối lân chuyển từ thân, lá về quả và hạt.

Thiếu lân cây nhỏ, sinh trưởng chậm, lá hẹp, đầu lá nhọn và cong lên, có màu xanh tối, mặt lá có chấm nâu. Thiếu lân rất nghiêm trọng thân có màu đỏ, rễ có màu nâu, ít hoa, quả.

– Dựa theo giống, đất đai, thời vụ và cách thức gieo trồng…bình quân 1ha đậu nành cần phải bón thêm từ 250 – 300 kilogam phân lân supe

1/3/ Đòi hỏi dinh dưỡng về kali

Kali đóng góp vào vai trò quan trọng trong việc trao đổi và chuyển hóa những chất ở phía trong cây.

– Nâng cao tính giống kháng bệnh, chịu lạnh, chống đổ…cho cây

Thiếu kali, mép lá bị cháy, lá bị cong lên bên trên, cây chịu đựng và sinh trưởng kém.

– Cây cần kali trong toàn bộ quá trình lớn lên, phát triển nhưng cần nhiều nhất ở thơì kỳ ra bông. Giai đoạn cuối kali chuyển từ thân, lá về quả, hạt.

– Dựa theo giống, đất đai, thời vụ và cách thức gieo trồng…bình quân 1ha đậu nành cần phải bón thêm từ 80 – 100 kilogam kali clorua

1/4/  Đòi hỏi một vài dưỡng chất khác

Ngoài những chất dinh phát triển sinh trưởng cây trọng khác như:

– Đối với đất chua cần phải bón thêm vôi bột với lượng 300-500 kilogam / hecta.

– Có thể bón thêm phân vi lượng chứa những chất như: Mo, Bo, Cu, Zn…Xịt từ 1-2 lần vào giai đoạn đậu nành ra bông.

Phương pháp kỹ thuật BÓN PHÂN CHO CÂY Đậu nành nbsp;

(LƯỢNG TÍNH HA)

1/ BÓN PHÂN CHO CÂY Đậu nành VỤ XUÂN

1/1/ Quy trình để bón PHÂN DÀNH CHO ĐẤT NGHÈO DINH DƯỠNG

– Lượng phân: 

+ Phân chuồng hoai mục: 5 – 8 tấn/ hecta.

+ Đạm urê: 50 – 60 kilogam / hecta.

+ Sunphat kali: 100 – 150 kilogam / hecta.

+ Supelân: 150 – 300 kilogam / ha

– Kỹ thuật bón: 

+ Bón lót: Tất cả phân chuồng hoai mục và tất cả phân lân bón theo hàng hoặc theo hốc.

+ Bón thúc: chia làm 2 lần

Bón thúc lần 1: Khi cây được 2 – 3 lá thật sử dụng 2/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali

Bón thúc lần 2: Khi cây được 6 – 7 lá thật sử dụng hết 2/3 lượng kali còn lại riêng 1/3 lượng đạm phải dựa trên hiện trạng dinh dưỡng của cây để lựa chọn bón hay không bón.

1/2/ Quy trình để bón PHÂN ĐỐI VỚI Đậu nành TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA

– Lượng phân: 

+ 5 – 6 tấn phân chuồng hoai mục. 

+ 30 – 40 kilogam đạm ure

+ 80 – 120 kilogam KCl.

+ 50 – 300 kilogam supe lân.

1/3/ Quy trình để bón PHÂN ĐỐI VỚI Đậu nành TRÊN ĐẤT Phai màu, ĐẤT CÁT BIỂN, ĐẤT FERALIT TRÊN NỀN PHÙ SA CỔ 

Lượng bón:

+ 8-10 tấn phân chuồng hoai mục.

+ 60 kilogam đạm ure.

+ 100 – 120 kilogam kaliclorua. 

+ 200 – 350 kilogam supe lân

Tuỳ vào độ chua của mỗi loại đất để bón từ 400 – 500 kilogam vôi bột Kỹ thuật bón:

Kỹ thuật bón: 

Bón lót tất cả phân chuồng, lân, vôi, 50% lượng đạm và 50% kali.

+   Bón thúc 50% lượng đạm và 50% lượng kali còn lại, phối hợp làm cỏ, vun gốc khi cây có 3-5 lá.

Nếu sử dụng phân hỗn hợp NPK: Bón lót 70% lượng phân NPK + phân chuồng + vôi, bón thúc 30% lượng phân NPK còn lại + tất cả lượng kali khi cây có 3-5 lá.

+ Bón thúc làm 2 đợt.

Đợt 1 khi cây có 1-2 lá thật, phối hợp tỉa dặm cây đều để cây không lấn át nhau.

Đợt 2 khi đậucây có 5-6 lá thật; phối hợp xới, xáo và vun gốc.

1/4/ Quy trình để bón ĐỐI VỚI Đậu nành TRỒNG TRÊN ĐẤT CÓ ĐẠI HÌNH DỐC

Lượng bón:

+ 5 – 8 tấn phân chuồng hoai mục.

+ 60  – 100 kilogam đạm urê.

+ 100  – 150 kilogam kaliclorua

+ 300  – 400 kilogam supe lân

– Kỹ thuật bón:

+ Bón lót tất cả phân chuồng + Lân + 1/3 lượng đạm.

+ Bón thúc lần 1 khi cây có 2-3 lá thật: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali Bón thúc lần 2 vào giai đoạn cây đạt 5-6 lá, bón nốt số phân còn lại Đối với đất chua bón thêm vôi bột với lượng 300-500 kilogam vôi bột/ hecta.

+ Có thể bón thêm phân vi lượng: Mo, Bo, Cu, Zn…Xịt từ 1-2 lần vào giai đoạn đậu nành ra bông. Bên cạnh đó bón phân vi khuẩn đối với khu vực đất chưa trồng đậu nành bao giờ, nghèo vi khuẩn.

2/ Quy trình để bón PHÂN CHO Đậu nành VỤ HÈ – THU GIEO TRÊN NỀN ĐẤT ƯỚT 

Có thể ứng dụng theo quy trình 1 hoặc quy trình 2 sau đây: 

QUY TRÌNH 1

– Lượng phân bón (Tính cho 1 ha): 

+ Phân chuồng hoai mục 8 – 10 tấn

+ Đạm ure: 2 – 80 kilogam.

+ Kali clorua: 80 – 100 kilogam.

+ Supelân: 300 – 400 kilogam.

– Kỹ thuật bón:

+ Bón lót: Tất cả phân chuồng, phân lân trộn với đất bột hoặc bùn ao phơi khô đập nhỏ để lấp hạt.

+ Bón thúc (Chia làm 2 lần);

Bón thúc lần 1: Bón 1/2 phân đạm và kali khi cây có 2 – 3 lá kép, bón xa gốc 5 centimét, phối hợp xới vun nhẹ gốc và lấp phân.

Bón thúc lần 2: Bón nốt số phân còn lại. Bón khi cây 5 – 6 lá kép hoặc khi cây chuẩn bị ra bông

QUY TRÌNH 2

– Lượng phân bón (Tính cho 1 ha)

+  Phân chuồng hoai mục: 5-6 tấn.

+  Đạm ure: 80 kilogam ; lân Super 30 kilogam ; Kali clorua 150 kilogam

+  Nếu đất chua: Rắc vôi bột 300-500 kilogam

–  Kỹ thuật bón:

+ Bón lót tất cả phân chuồng, lân, vôi bột, 1/2 lượng đạm và kali trước khi tiến hành gieo hạt.

+ Vôi bón vãi khi cày bừa làm đất, lân ủ với phân chuồng, đạm, kali tiếp đến bón theo hốc.

+ Lượng đạm và Kali còn lại bón thúc 2 lần (Lần 1: Khi cây 1-2 lá thật; lần 2 khi cây có 5-6 lá).

QUY TRÌNH 3

(Ứng dụng khi trồng đậu nành theo cách thức làm đất ít nhất trên nền đất ướt không bón lót được)

–  Lượng phân bón ( tính cho 1 ha): 

+ 80 – 90 kilogam đạm urê + 80 – 90 kilogam clorua Kali + 200 – 250 kilogam supe lân.

–  Kỹ thuật bón:

+ Do đất ướt không bón lót được nên phải bón thúc kịp lúc.

+ Bón bằng phương pháp hoà vào nước rồi tưới cho cây làm 3 lần.

Lần 1: Cây có 2 lá đơn, bón 1/3 phân đạm và 1/2 phân lân.

Lần 2: Cây có 2-3 lá kép, bón 1/3 đạm, 1/2 phân lân và 1/2 phân Kali.

Lần 3: Sau khi tiến hành gieo 28 – 30 ngày, bón 1/3 phân đạm, 1/2 phân kali.

3/ Phương pháp kỹ thuật BÓN PHÂN CHO CÂY Đậu nành VỤ ĐÔNG

–  Lượng phân bón (Tính cho 1 ha)

+ Phân chuồng hoai mục: 8 – 10 tấn.

+ Đạm urê: 100 – 120 kilogam.

+ Kali clorua: 80 100 kilogam.

+ Supe lân: 250 – 300 kilogam.

– Kỹ thuật bón:

+  Bón lót tất cả phân chuồng + 1/2 phân lân.

+   Phân đạm + 1/2 supe lân pha loãng tưới vào những giai đoạn: 16, 27 và 40 ngày sau gieo.

– Kali bón thúc vào đợt cuối cùng, bón xa gốc, tưới nước để phân tự tan.

Nguồn: Giáo trình trồng và chăm bón đậu nành, lạc

Cây trồng liên quan: Cây đậu nành (đậu tương )

– Tham khảo thêm chủ đề: quy trình để bón phân cho cây đậu nành, đậu nành, bón phân cho cây đậu nành, cách trồng và chăm bón cây đậu nành

Ngoài ra, trong bài viết này, chúng tôi có đề cập đến 1 số loại dinh dưỡng và sâu bệnh, quý bà con có thể dụng các loại thuốc sau để điều trị cho cây trồng:

– Giúp null PHÂN HỮU CƠ: agrimartin super organic,

– Giúp trị vi khuẩn VI KHUẨN : avalon 8wp, kasumin 2sl, k.susai 50wp, kufic 80sl, rorai 21wp, dũng sĩ diệt khuẩn, visen 20sc, daone 25wp, yomisuper 22sc, actinovate 1sp,

Nhấp vào nút Mua Nhanh bên dưới để đặt mua qua chúng tôi.

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0982.427.033