PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY BÔNG TRÊN CÂY BƠ

Từ điển Nông nghiệp

Rầy bông.

Rầy bông là một trong những côn trùng gây hại trực tiếp lên đọt non và chích hút nhựa cây khiến cây ngừng sinh trưởng hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của cây. Nếu rầy bông xuất hiện nhiều có thể chích hút trực tiếp cả quả non khiến quả rụng và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Từ điển Nông nghiệp

Biện pháp phòng trừ:

  • Cần trồng cây với mật độ hợp lý, tạo độ thông thoáng cho vườn cây, cắt tỉa và vệ sinh vườn ngay sau khi thu hoạch.
  • Trước khi cây ra bông khoảng 1 -2 tuần có thể sử dụng bẫy đèn để thu hút rầy và tiêu diệt trước.

Sâu hại thường không lây lan thành dịch mà chỉ ảnh hưởng ở một khoảng nhất định trên cây trồng, chính vì vậy bà con chỉ cần đi thăm vườn thương xuyên để phát hiện sâu hại và diệt trừ ngay sẽ đảm bảo được năng suất của vườn cây.

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033

Leave a Reply