KỸ THUẬT BÓN PHÂN DÀNH CHO CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ

Làm giàu từ thanh long ruột đỏ - Báo Bắc Kạn điện tử

 Bón lót cho mỗi trụ: trước khi trồng bón: 20 kg phân bò hoai hoặc 5 kg phân hữu cơ vi sinh + Super lân / Lân vi sinh 500g + vôi bột 200g + Furadan 5–10g + tưới thuốc trừ bệnh Ridomyl hoặc Coc 85: 5–10g.

Làm giàu từ thanh long ruột đỏ - Báo Bắc Kạn điện tử

– Bón thúc:

+ Cây chưa ra hoa (8–10 sau khi trồng)

Phân sử dụng Lượng sử dụng Cách bón Thời gian
Phân chuồng hoai (hoặc phân gà hoai) Bón rải trực tiếp vào gốc 1–3 tháng sau khi trồng, 4 tuần/lần
 

 

Humix loãng + Yogen 10 -10 -6

 

DAP 18 – 46 – 0

 

50 ml Humix + 30ml Yogen/ bình 16 lít

100g ADP/trụ

50g URE/trụ

 

 

 

 

Rải gốc

Hòa nước tưới

1-3 tháng sau khi trồng, 2 tuần/lần

 

Humix gà VK 3-2-2

Humix gà xử lý

 

 

Bón rãnh sâu 10cm, cách gốc 20-40 cm. 4–10 tháng sau khi trồng, 1 tháng/lần
DAP 18-46-0

NPK 20-20-15 +TE

 

 

Tưới gốc hoặc rải cách gốc tối thiểu 20cm, sau đó tưới nước. 4-8 tháng sau khi trồng, 30 ngày/lần.
Super Humix 50g/bình 16 lít 15 ngày/lần
Humix loãng +

Yogen 10-10-6

50ml/bình 16 lít

30ml/bình 16 lít

15 ngày/lần
 

 

Phân chuồng hoai

NPK 20-20-15 +TE

Super Lân

 

 

 

Bón rãnh sâu 15cm kết hợp bồi bùn lấp phân. Cuối mùa mưa (12 dl) và đầu mùa mưa (4-5 dl)

 

+ Cây ra hoa và quả 1-2 năm tuổi hoa:

  • Chuẩn bị ra hoa: 100g Ure + 900g Lân super + 75g KCl/trụ (kết hợp thêm phân bón lá 10-60-10 1-2 lần, cách nhau 7 ngày).
  • Trước khi hoa nở: bón gốc 200g NPK 20-20-15 + TE 7-10 ngày/lần, (kết hợp phun GA3 ½ gói + 5g Thiên Nông + NPK 6-30-30 10g/bình 8 lít).
  • Quả phát triển: NPK 20-20-15 + TE 100/trụ hoặc 12-12-17 + TE hoặc NPK 15-15-15 bón 7 ngày/lần.
  • Trước khi quả chín 7-10 ngày: phun 30g NPK 6-30-30 +1 gói GA3 + 15ml Bóng trái Arrow/bình 8 lít.

Lưu ý:

  • Cây mang quả trong các tháng mưa (6-9 dương lịch) cần bổ sung thêm KCl 50 -100g/trụ bón vào thời điểm 2-3 tuần sau khi đậu trái. Ngoài ra, cần bổ sung thêm phân có hàm lượng Canxi và Magie.
  • Phân hữu cơ: khi cây cho quả, bón định kỳ 2 tháng/lần, các loại phân dung là: phân chuồng (hoặc phân gà) hoai 4-5kg/trụ, Humix gà xử lý 1-2kg/trụ, phân hữu cơ sinh học các loại 1-2 kg/trụ, kết hợp với phủ xơ dừa hay tro trấu trên mô trồng dày 2-3 cm.
  • Cây sau khi thu hoạch và ra cành mới (tháng 9-10 dương lịch hằng năm): Super Lân 500g (bón 1 lần sau thu hoạch) + 300-400g NPK 20-20-15/trụ, mỗi tháng 1 lần kết hợp với phân hữu cơ.

+ Cây từ 3 năm tuổi:

Áp dụng giống giai đoạn cây ra hoa 1-2 năm tuổi nhưng khác về lượng phân bón gốc (tăng 2-3 lần) tùy vào sinh trưởng cây và số quả trên trụ.

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033

Leave a Reply