3N VTC16 – KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CÂY DỪA BỊ RỤNG TRÁI