Top 10 Những loại thuốc có chứa hoạt chất Abamectin tốt nhất cho cây trồng.

Top 10 Những loại thuốc có chứa hoạt chất Abamectin tốt nhất cho cây trồng.

Top 10 Những loại thuốc có chứa hoạt chất Abamectin . P.2 nkp

 

1/ TRỪ SÂU SINH TICTAK 50EC THAY THẾ REASGANT 5EC – Đặc Trị Sâu Đục Thân, Bọ Trĩ, Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié

TRỪ SÂU SINH TICTAK 50EC THAY THẾ REASGANT 5EC - Đặc Trị Sâu Đục Thân, Bọ Trĩ, Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié

THÀNH PHẦN CỦA TICTAK 50EC :

 • Abamectin 50g/l

CÔNG DỤNG CỦA TICTAK 50EC :

 • TICTAK 50EC Hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc nội hấp lưu dẫn phổ tác dụng rộng đặc trị nhiều loại sâu bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: sâu đục thân, bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié, nhện đỏ, sâu vẽ bùa…
 • Sâu xanh: non thường sống ở đọt và mặt dưới lá non, sâu non thường cuốn lá hoặc kết những lá lại với nhau và nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu chúng ăn phá xơ xác lá chỉ còn lại gân lá. Những lá bị sâu phá hủy sẽ bị mất đi phần diệp lục tố dẫn đến lá khô héo dần đi.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị nhện đỏ gây hại cam.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị nhện đỏ gây hại cam.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị sâu vẽ bùa hại cây cam.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị sâu vẽ bùa hại cây cam.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị sâu đục thân gây hại cây ngô.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị sâu đục thân gây hại cây ngô.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị bọ trĩ hại xoài.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị bọ trĩ hại xoài.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị nhện gié gây hại cho lúa.

TICTAK 50EC có tác dụng nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị nhện gié gây hại cho lúa.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: TRỪ SÂU SINH TICTAK 50EC THAY THẾ REASGANT 5EC – Đặc Trị Sâu Đục Thân, Bọ Trĩ, Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié

2/ HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Bọ Trĩ, Sâu Đục Bẹ, Nhện Gié Hại Lúa, Bọ Trĩ Hại Dưa Hấu

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Bọ Trĩ, Sâu Đục Bẹ, Nhện Gié Hại Lúa, Bọ Trĩ Hại Dưa Hấu

THÀNH PHẦN CỦA HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU:

 • Abamectin 36g/l
 • Phụ gia đặc biệt vừa đủa 1 lít

CÔNG DỤNG CỦA HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU:

 • HAIHAMCE 3.6EC Là thuốc trừ sâu thế hệ mới, nguồn gốc sinh học, đặc trị các loại sâu đã kháng thuốc thông thường.
 • Nguồn gốc sinh học ít độc hại cho môi trường.
 • Ngộ độc nếu nuốt phải, hít phải hoặc tiếp xúc với da.
 • Trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié hại lúa, bọ trĩ hại dưa hấu, điều, nhện đỏ hại cam, rệp sáp hại hồ tiêu, Sâu tơ, sâu xanh hại bắp cải.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị sâu xanh gây hại trên cây bắp cải.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị sâu xanh gây hại trên cây bắp cải.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị bọ trĩ gây hại trên dưa hấu.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị bọ trĩ gây hại trên dưa hấu.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị rệp sáp hại cây hồ tiêu.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị rệp sáp hại cây hồ tiêu.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị sâu cuốn lá hại lúa.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị sâu cuốn lá hại lúa.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị nhện gié gây hại trên lúa.

HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU có tác dụng đặc trị nhện gié gây hại trên lúa.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: HAIHAMCE 3.6EC 36 ỐC SÂU – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Bọ Trĩ, Sâu Đục Bẹ, Nhện Gié Hại Lúa, Bọ Trĩ Hại Dưa Hấu

3/ TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié, Sâu Đục Thân Hại Lúa, Sâu Tơ

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié, Sâu Đục Thân Hại Lúa, Sâu Tơ

THÀNH PHẦN CỦA TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN:

 • Abamectin: 3.6%w/w
 • Phụ gia vừa đủ.

CÔNG DỤNG CỦA TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN:

 • TIGER FIVE 6.5EC chứa hoạt chất Abamectin là thuốc trừ sâu thế hệ mới, có nguồn gốc sinh học.
 • TIGER FIVE 6.5EC đặc trị: Sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân hại lúa, sâu tơ, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ hại cam,..
 • TIGER FIVE 6.5EC được đăng ký phòng trừ sâu xanh da láng trên hành và nhện trên cam.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu xanh da láng gây hại trên cây hành lá.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu xanh da láng gây hại trên cây hành lá.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu đục thân gây hại trên lúa.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu đục thân gây hại trên lúa.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị nhện đỏ gây hại trên cây cam.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị nhện đỏ gây hại trên cây cam.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu vẽ bùa gây hại trên cây cam quýt.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu vẽ bùa gây hại trên cây cam quýt.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu cuốn lá gây hại trên cây lúa.

TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN đặc trị sâu cuốn lá gây hại trên cây lúa.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: TIGER FIVE 6.5EC TRIỆT TIÊU SÂU NHỆN – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Nhện Gié, Sâu Đục Thân Hại Lúa, Sâu Tơ

4/ KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ – Đặc Trị Sâu Rầy Chích Hút, Bọ Xít Muỗi, Bọ Trĩ, Rầy Xanh, Sâu Tơ, Sâu Xanh, Rệp Sáp, Rệp Nhớt

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ - Đặc Trị Sâu Rầy Chích Hút, Bọ Xít Muỗi, Bọ Trĩ, Rầy Xanh, Sâu Tơ, Sâu Xanh, Rệp Sáp, Rệp Nhớt

THÀNH PHẦN CỦA KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ:

 • Abamectin: 1g/l
 • Thiamethoxam: 155g/l
 • Lambda- cyhalothrin: 110g/l
 • Phụ gia vừa đủ 1 lít

CÔNG DỤNG CỦA KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ:

 • KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ theo danh mục thuốc BVTV, 3 hoạt chất( Abamectin, Lambda- cyhalothrin và Thiamethoxam) đăng ký trừ được: Bọ xít muỗi, bọ trĩ, rầy xanh, sâu tơ, sâu xanh, rệp sáp, rệp nhớt,…

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị bọ trĩ hại dưa hấu.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị bọ trĩ hại dưa hấu.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị rầy xanh hại cây sầu riêng.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị rầy xanh hại cây sầu riêng.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị bọ xít muỗi gây hại cho cây lúa.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị bọ xít muỗi gây hại cho cây lúa.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị rầy xanh gây hại cho cây chè.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị rầy xanh gây hại cho cây chè.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị sâu xanh hại cây bắp cải.

KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ đặc trị sâu xanh hại cây bắp cải.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: KAKASUPER 266SC SÂU RẦY BỌ TRĨ – Đặc Trị Sâu Rầy Chích Hút, Bọ Xít Muỗi, Bọ Trĩ, Rầy Xanh, Sâu Tơ, Sâu Xanh, Rệp Sáp, Rệp Nhớt

5/ DUGAMITE 27.5EC BÒ TÓT ĐỎ – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Hại Lúa, Sâu Đục Thân, Nhện Đỏ, Bọ Trĩ, Bọ Xít

DUGAMITE 27.5EC BÒ TÓT ĐỎ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Hại Lúa, Sâu Đục Thân, Nhện Đỏ, Bọ Trĩ, Bọ Xít

THÀNH PHẦN CỦA DUGAMITE 27.5EC:

 • Abamectin: 18.5g/l
 • Pyridaben: 5.5g/l
 • Imidacloprid: 3.5g/l
 • Additive: 72.5g/l

CÔNG DỤNG CỦA DUGAMITE 27.5EC:

 • DUGAMITE 27.5EC là sự kết hợp độc đáo của 3 hoạt chất:
 • Abamectin trừ nhóm sâu hại: Sâu vẽ bùa, sâu đục trái, sâu tơ, sâu xanh.
 • Pyridaben nhóm trừ nhện: Nhện lông nhung, nhện đỏ.
 • Imidacloprid nhóm trừ côn trùng chích hút: bọ trĩ, bọ xít muỗi, bọ nhảy, bọ phấn trắng, rầy xanh, rầy mềm, rệp muội.
 • DUGAMITE 27.5EC được đăng ký trong danh mục trừ sâu cuốn lá hại lúa.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị sâu vẽ bùa gây hại trên cây rau cải.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị sâu vẽ bùa gây hại trên cây rau cải.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị sâu đục trái hại cây ổi.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị sâu đục trái hại cây ổi.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị rầy xanh gây hại trên cây sầu riêng.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị rầy xanh gây hại trên cây sầu riêng.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị nhện đỏ gây hại trên cây hoa hồng.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị nhện đỏ gây hại trên cây hoa hồng.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị bọ nhảy gây hại trên cây rau cải.

DUGAMITE 27.5EC có tác dụng đặc trị bọ nhảy gây hại trên cây rau cải.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: DUGAMITE 27.5EC BÒ TÓT ĐỎ – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Hại Lúa, Sâu Đục Thân, Nhện Đỏ, Bọ Trĩ, Bọ Xít

6/ AB-3.6 NƯỚC TRONG MIKTIN 3.6EC- Đặc Trị Các Rầy Sâu

AB-3.6 NƯỚC TRONG MIKTIN 3.6EC- Đặc Trị Các Rầy Sâu

THÀNH PHẦN CỦA AB-3.6 MIKTIN 3.6EC:

 • Abamectin: 3.6%w/w

CÔNG DỤNG CỦA AB-3.6 MIKTIN 3.6EC:

 • AB-3.6 Miktin 3.6EC chứa Abamectin có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.
 • Hoạt chất Abamectin có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài và ít chịu tác động của điều kiện thời tiết.
 • Thuốc ít hình thành tính kháng của dịch hại, ít gây độc cho người sử dụng.
 • Phổ tác động rộng, trừ được nhiều loài sâu miệng nhai, miệng chích hút thuộc bộ cánh vảy, bộ hai cánh, bộ cánh đều như ruồi đục lá, sâu tơ, sâu xanh, bọ trĩ, nhện 
 • Miktin 3.6EC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và trị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị nhện đỏ hại cam.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị nhện đỏ hại cam.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị ruồi đục lá gây hại lúa.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị ruồi đục lá gây hại lúa.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị sâu xanh hại bắp cải.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị sâu xanh hại bắp cải.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị bọ trĩ hại xoài.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị bọ trĩ hại xoài.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị sâu tơ hại rau.

AB-3.6 MIKTIN 3.6EC có tác dụng hiệu lực diệt nhanh, mạnh và kéo dài. Đặc trị sâu tơ hại rau.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: AB-3.6 NƯỚC TRONG MIKTIN 3.6EC- Đặc Trị Các Rầy Sâu

7/ HAIHAMEC 3.6EC- Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Đục Thân, Nhện Đỏ, Rệp Sáp

HAIHAMEC 3.6EC- Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Đục Thân, Nhện Đỏ, Rệp Sáp

THÀNH PHẦN CỦA HAIHAMEC 3.6EC:

 • Abamectin……….. 3.6%w/w
 • Phụ gia đặc biệt vừa đủ.

CÔNG DỤNG CỦA HAIHAMEC 3.6EC:

 • HAIHAMEC 3.6EC là thuốc chuyên trị các loại sâu đã kháng thuốc
 • Hoạt chất Abamectin có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài và ít chịu tác động của điều kiện thời tiết. Thuốc ít hình thành tính kháng của dịch hại, ít gây độc cho người sử dụng. Phổ tác động rộng, trừ được nhiều loài sâu miệng nhai, miệng chích hút thuộc bộ cánh vảy, bộ hai cánh, bộ cánh đều như ruồi đục lá, sâu tơ, sâu xanh, bọ trĩ, nhện 
 • Đặc trị nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Sâu tơ, sâu xanh, sâu đục bẹ, sâu đục thân, , sâu cuốn lá, nhện gié, nhện đỏ, bọ trĩ, rệp sáp…..

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị rệp sáp hại cà phê.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị rệp sáp hại cà phê.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu cuốn lá hại lúa.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu cuốn lá hại lúa.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị bọ trĩ hại dưa hấu.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị bọ trĩ hại dưa hấu.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị nhện đỏ hại sầu riêng.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị nhện đỏ hại sầu riêng.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu đục thân hại ngô.

HAIHAMEC 3.6EC có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu đục thân hại ngô.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: HAIHAMEC 3.6EC- Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Đục Thân, Nhện Đỏ, Rệp Sáp

8/ CONFITIN 18EC GREENING 18- Đặc Trị Sâu Nhện, Giữ Xanh Bộ Lá

CONFITIN 18EC GREENING 18- Đặc Trị Sâu Nhện, Giữ Xanh Bộ Lá

THÀNH PHẦN CỦA CONFITIN 18EC GREENING 18

 • Abamectin: 17.5g/L
 • Chlorfluazuron: 0.5g/L
 • Additives:982g/L

CÔNG DỤNG CỦA CONFITIN 18EC GREENING 18

 • CONFITIN 18EC GREENING 18 Diệt nhanh sâu nhện, giữ xanh bộ lá
 • Hoạt chất Abamectin có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài và ít chịu tác động của điều kiện thời tiết. Thuốc ít hình thành tính kháng của dịch hại, ít gây độc cho người sử dụng.Phổ tác động rộng, trừ được nhiều loài sâu miệng nhai, miệng chích hút thuộc bộ cánh vảy, bộ hai cánh, bộ cánh đều như ruồi đục lá, sâu tơ, sâu xanh, bọ trĩ, nhện 

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị ruồi đục lá hại lúa.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị ruồi đục lá hại lúa.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu tơ hại rau cải.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu tơ hại rau cải.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu xanh hại bắp cải.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị sâu xanh hại bắp cải.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị bọ trĩ hại xoài.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị bọ trĩ hại xoài.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị nhện đỏ hại cam.

CONFITIN 18EC GREENING 18 có hiệu lực diệt sâu nhanh, mạnh, kéo dài. Đặc trị nhện đỏ hại cam.

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: CONFITIN 18EC GREENING 18- Đặc Trị Sâu Nhện, Giữ Xanh Bộ Lá

9/ VISOBER 88.3EC – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Miệng Chích Hút Và Miệng Nhai

THUỐC TRỪ SÂU VISOBER88.3EC-Diệt Các Loại Côn Trùng Miệng Chích Hút Và Miệng Nhai

THÀNH PHẦN CỦA VISOBER 88.3EC:

 • Abamectin 0.3%
 • Petroleum oil 88% : 88.3% w/w
 • Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

CÔNG DỤNG CỦA VISOBER 88.3EC:

 • Visober 88.3EC Có hoạt chất Abamectin và Petroleum oil công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.
 • Có tác động tiếp xúc, ức chế hệ hô hấp,  diệt trừ nhiều loại côn trùng miệng chích hút và miệng nhai.

 

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: VISOBER 88.3EC – Đặc Trị Các Loại Côn Trùng Miệng Chích Hút Và Miệng Nhai

10/ ABAMECTIN 5.0EC- Đặc Trị Bọ Trĩ, Nhện Đỏ, Rầy Nâu, Bọ Xít Muỗi

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC ABAMECTIN 5.0EC- Đăc Trị Bọ Trĩ, Nhện Đỏ, Rầy Nâu Ở Lúa

THÀNH PHẦN CỦA  ABAMECTIN 5.0EC:

 • Abamectin 5.0

CÔNG DỤNG CỦA  ABAMECTIN 5.0EC:

 • ABAMECTIN 5.0EC có hoạt chất Abamectin Là thuốc trừ sâu và nhện thế hệ mới, có nguồn gốc sinh học, có hiệu quả cao, diệt trừ các loại sâu bệnh có miệng nhai và chích hút, đặc biệt các loại đã kháng thuốc. trừ rầy nâu hại lúa, bọ xít muỗi hại chè.

 

==> Để xem thông tin đầy đủ và mua sản phẩm này, mời quý anh chị tham khảo tại đây nhé: ABAMECTIN 5.0EC- Đặc Trị Bọ Trĩ, Nhện Đỏ, Rầy Nâu, Bọ Xít Muỗi

 

 • Liên hệ mua hàng  sieuthiphanthuoc.org Thuốc bvtv _ hạt giống_ Phân bón 
 •  ĐC: KM 128 TÂN PHÚ ĐỒNG NAI-Liên hệ mua hàng : 0969.64.73.79 (MR LINH)-Tư vấn kỹ thuật : 0949.45.00.33Đặt mua thuốc BVTV trực tiếp ở các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp gần hoặc tiện nhất. Hoặc đặt mua thuốc BVTV online tại các website bán vật tư nông nghiệp uy tín như sieuthiphanthuoc.org