QUY TRÌNH XỬ LÝ PHẬT THỦ RA HOA, ĐẬU QUẢ

Chăm sóc cây phật thủ cảnh ra hoa đậu quả đúng Tết

Để phật thủ ra hoa trái mùa: Đặc điểm phật thủ có hoa mùa xuân, để cây ra hoa trái mùa vào dịp tết cần chú ý:

– Vào tháng 5-6 ngừng cho cây ăn,

– Cân đối lượng nước vừa phải để lá ở trạng thái mo lá.

– Khi lá chuyển dạng bánh tẻ thì phun thuốc kích hoa liên tục 45-60 ngày, 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Khi cây ra hoa thì chăm sóc bình thường.

Chăm sóc cây phật thủ cảnh ra hoa đậu quả đúng Tết

Trồng cây sau 1 năm người trồng có thể xử lý cho cây ra hoa.

  • Từ tháng 3, Dùng dao con tiện vào thân cây 1 vòng tròn như tiện mía,
  • Sau 10 ngày tiện lại lần 2.
  • Đến đầu tháng 4 âm lịch thì phun thuốc kích ra hoa từ 1 đến 2 lần,
  • Theo đó, sau 1 tháng cây sẽ ra hoa và đậu quả thì được quả chín vào thời điểm Tết.

Tuy nhiên, từ năm sau trở đi, người trồng không cần tiện thân cây nữa. Mà chỉ cần bón KaLy vào thời điểm tháng 3 âm và phun thuốc kích ra hoa là được.

Chăm sóc cây phật thủ cảnh ra hoa đậu quả đúng Tết

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033

Leave a Reply