PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI ĐEN GỐC (TÀN ÚA) TRÊN CÂY HOA LAN RỪNG

5 loại bệnh trên cây hoa lan và cách phòng trừ

Bệnh thối đen gốc (tàn úa) (Black leg)

5 loại bệnh trên cây hoa lan và cách phòng trừ

Bệnh trên cây hoa lan và cách phòng trừ

Tác nhân:

Nhiều loại nấm gây ra nhưng phổ biến nhất là Fusarium oxysporum, Schiect.

Triệu chứng:

Nấm gây bệnh qua bộ rễ hoặc nhánh non gần cổ rễ và lan dần lên cây. Các cây bị nhiễm bệnh nặng có thể chết 3 hoặc 6 tuần lễ sau khi bị nhiễm. Tuy nhiên, bình thường cây sẽ sống từ 1 năm hoặc lâu hơn trong trạng thái suy yếu liên tục. Bệnh được tìm thấy ở trong căn hành như một vòng hoặc một dải màu tím trong các lớp biểu bì và hạ bì với những chùm mạch hồng nhạt, cuối cùng toàn căn hành có thể bị nhiễm bệnh và chuyển sang màu tía

Phòng trừ

  • Loại bỏ tàn dư bệnh và giá thể cũ.
  • Nhúng hay nhấn chìm cây bệnh từ 10 – 15 phút trong thuốc trừ nấm Thiophanate methyl (tên thương phẩm là Vithi M – 70 BTN) hoặc Iprodine (tên thương phẩm Rovral 50 WP). Pha nồng độ 1 – 2‰ (1 – 2 phần ngàn) cũng có thể phun qua lá cách nhau 7 – 10 ngày 1 lần.

TƯ VẬN KỸ THUẬT: 0982.427.033

Leave a Reply