TỔNG HỢP MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỪ BỆNH TÀN LỤI TRÊN CÂY CÓ MÚI