TỔNG HỢP CÁC LOẠI THUỐC TRỊ BỆNH HÉO XANH

MARTHIAN 90SP

ACTINOVATE 1SP

ELCARIN 0.5SL

YCHATOT 900SP 

COMBO 3 GÓI STARNER 20WP 

SIÊU KHUẨN SỮA 

SIÊU DIỆT KHUẨN JAPAN

SIÊU VI KHUẨN AGRI-A

GAMYCINUSA 75WP 

RORAI 21WP

VUA DIỆT KHUẨN 

YOMISUPER 22SC

MAP WINNER 5WP

ACROBAT MZ 90/600WP

SAT 4SL

CADILAC 80WP

ANTRACOL 70WP

ELCARIN 0.5SL

MANOZEB 80WP

AVALIN 5SL

VALIDACIN 3L

SAT 4SL

EXIN 4.5 SC PHYTOXIN VS

SAT 4SL

VALIDACIN 5L

MANOZEB 80WP

ACTI NO VATE 1SP 

VALIDACIN 5L

MARTHIAN 90SP

VISEN 20SC

YCHATOT 900SP

NOVABA 68WP

MAP WINNER 5WP

N3M

NANO BẠC NOLA

COMDA 250EC

NOVABA 68SL

SẠCH KHUẨN SAT 4.0SL

N3M + VITAMIN B1

CALIBOR 

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033

Leave a Reply