TỔNG HỢP CÁC LOẠI THUỐC DIỆT BỌ TRĨ HIỆU QUẢ NHẤT

DIỆT SẠCH SÂU, RẦY, BỌ TRĨ

THIBIRAN JAPAN 550EC

MAPJONO 700WP

CONFIDOR 200SL

OHAYO 100SC

KASAKIUSA 130EW

YAPOKO 250SC

TB DIETRAY 700WP

ACTATAC 300EC

AGASSI 36EC

MAP WINNER 5WP 

BRIGHTIN 4.0EC

BRIGHTIN 4.0EC

GASRICE 15EC

MAP JONO 700WP

APFARA 25WP

DERSI-S

ACTARA 25 WG

CONPHAI 100SL

KARATE 2.5 EC 

SAIRIFOS 585EC

VIFAST 10EC

RADIANT 60SC

ACTATAC 300EC

COMBO 25 GÓI ĐẶC TRỊ SÂU KHÁNG THUỐC SOLO 350SC

MARTHIAN 90SP

COMBO 3 GÓI STARNER 20WP

PENALTY 40WP

POLITOC 666EC

CONFIDOR 700WG

SUPERIN 200EC

TRIPLE MAX

BỘT TỎI WELL

DRAGONCIN 625WP

HOPSAN 75EC

 

CLASSICO 480EC

KOBI 1.0SL

BỘ 3 SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ NHỆN HỮU HIỆU CHO CÂY TRỒNG

BỘ SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG ĐÃ KHÁNG THUỐC BVTV

BOP 600EC

SAROMITE 57EC

ALFACUA 10EC

FMTOX 25EC

FENDORA 10SC

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033

Leave a Reply