TỔNG HỢP CÁC LOẠI THUỐC ĐẶC TRỊ CHẢY GÔM, THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI